Sökning: "Ipad förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Ipad förskola.

 1. 1. En kvalitativ studie om förskollärares inställning till och arbete med digitalisering i förskolan, med fokus på rörlig bild

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Asp; [2021]
  Nyckelord :preschool; digitization; digital literacy; motion pictures; implementation theory; förskola; digitalisering; digital literacy; rörlig bild; implementeringsteorin;

  Sammanfattning : This study investigates how preschool teachers work with digitization in preschool, with a focus on motion pictures. I use three research questions, based on previous research linked to digitization in preschool, knowledge of educators, attitudes towards digitization and digital literacy: what attitude do preschool teachers have towards digitization and motion pictures? What competence do preschool teachers have for digitization and motion pictures? How do preschool teachers work with digital tools, with a focus on motion pictures? I use implementation theory (implementeringsteorin), and as a framework for collecting, reporting and analyzing the empirical data I use a distinction between to understand, to be able to use and to will. LÄS MER

 2. 2. Förskolepersonalens inställning till digitalisering och IKT-verktyg i förskolan : En kvantitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emelie Homanen; Monika Sandberg; [2021]
  Nyckelord :IKT-verktyg; digital kompetens; förskola; sociokulturella perspektivet; kvantitativ metod;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att synliggöra förskolepersonalens inställning till IKT-verktyg samt att synliggöra förskolepersonalens uppfattning om barns användning av IKT-verktyg i förskolan, ur ett sociokulturellt perspektiv. Frågor som lyftes fram i studien var, utbudet av IKT-verktyg som barn möter i förskolan, förskolepersonalens in­ställning till IKT-verktyg och skattning av sin egen digitala kompetens. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering och dess verktyg i förskolans värld : En uppsats om barnskötares och förskollärares syn på digitalisering och digitala verktyg

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Josefin Nilecrona; Sara Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Preschool; digital competence; digitization; digital tools; socio-cultural perspective; phenomenology; Förskola; digital kompetens; digitalisering; digitala verktyg; sociokulturellt perspektiv; fenomenologi;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate preschool educators' views on digitalization at work. We have investigated preschool educators' views on digitalization and how the educators digital competence affects the use of digital tools. LÄS MER

 4. 4. "Det är lätt att ta till en Ipad, lite som en barnpassning”  : En kvalitativ studie utifrån förskollärares uppfattningar kring barns fysiska aktivitet och digitala verktyg 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emma Lundberg; Carolien Steverink; [2020]
  Nyckelord :Förskola; undervisning; fysisk aktivitet; digitala verktyg; ämnesöverskridande arbetssätt.;

  Sammanfattning : I den här studien är syftet att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra förskollärares uppfattningar om användningen av digitala verktyg för att främja barns fysiska aktivitet i förskolan. Med avstamp i syftet har tre frågeställningar formulerats. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering i förskolan : Möjligheter och förutsättningar för barnens användande av lärplattor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Andersson; Gabrielle Cigén; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; digitalisering; förskola; Ipad; lärplattor;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i förskolans läroplan som numera förtydligar digitalisering och användning avdigitala verktyg har vi genom en onlinebaserad kvantitativ enkätstudie (n=242) undersökt vilka möjligheter och förutsättningar barn i svenska förskolor ges när det gäller användandet av lärplattor. Resultatet av studien visar att det finns en variation mellan förskolorna när det gäller exempelvis vilken utsträckning lärplattorna används i den dagliga verksamheten och vilka applikationer som används. LÄS MER