Sökning: "ensamhet distriktssköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden ensamhet distriktssköterskor.

 1. 1. Distriktssköterskans upplevelse av mötet med äldre vilka erfar ofrivillig ensamhet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Peter Dunberger; Alexander Patris; [2022]
  Nyckelord :involuntary loneliness; elderly; district nurse; life world; home health care; qualitative method; ofrivillig ensamhet; äldre; distriktssköterska; livsvärld; hemsjukvård; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Ofrivillig ensamhet hos äldre är ett problem som kan orsaka ohälsa, lidande och öka risken att dö i förtid. I hemsjukvården möter distriktssköterskan ofta patienter som erfar ofrivillig ensamhet. Vårdpersonal kan genom sitt bemötande orsaka känslor av ensamhet hos dem de vårdar. LÄS MER

 2. 2. En vårdrelation med motsägelsefulla nyanser : Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete med den äldres ofrivilliga ensamhet i hemmet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jovanna Niska; [2020]
  Nyckelord :ofrivillig; ensamhet; äldre; distriktssköterska; sjuksköterska; hemsjukvården; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Ofrivillig ensamhet bland äldre är ett ökande problem i dagens samhälle. Allt fler äldre lever längre och många lever själva i sina egna hem. Många äldre upplever sig isolerade och fångna i sina hem och distriktssköterskor inom hemsjukvården kan uppleva det problematiskt att bemöta dessa patienter i deras ensamhet. LÄS MER

 3. 3. Läkemedelsdelegering på gott och på ont : En fenomenologisk studie utifrån hemtjänstpersonalens erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Evelina Frisk; Anna Vilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :läkemedelsdelegering; hemtjänstpersonal; kommunal hälso- och sjukvård; distriktssköterska; patientsäkerhet; kvalitativ forskning; livsvärld;

  Sammanfattning : Inom kommunal hemsjukvård utfärdar distriktssköterskor ofta läkemedelsdelegering till omvårdnadspersonal i hemtjänsten. Tidigare studier och kartläggningar har visat på svårigheter att följa gällande föreskrifter kring läkemedelsdelegeringar. LÄS MER

 4. 4. ”När en blir två” : Anhörigas upplevelse i samband med att en närstående med demenssjukdom flyttat hemifrån till särskilt boende

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ulrica Järviniemi; Frida Karlsson; [2017]
  Nyckelord :anhörig; demenssjukdom; flytta isär; särskilt boende; kommunen; intervju;

  Sammanfattning : Demenssjukdom är en av Sveriges stora folksjukdomar och det är många med demenssjukdom som vårdas i hemmet av sina anhöriga. Sjukdomen bryter långsamt ner de kognitiva funktionerna hos den demenssjuke och ställer stora krav på den anhöriges resurser. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda äldre patienter med psykisk ohälsa inom primärvården

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Annica Carlén; Kristina Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; äldre; sjuksköterskans upplevelser;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett begrepp som generellt beskriver alla typer av psykiska besvär. Forskning visar att psykisk ohälsa hos äldre ökar. Hos äldre är depression den vanligaste psykiska åkomman. Psykisk ohälsa är ett komplext och tabubelagt område. LÄS MER