Sökning: "examensarbete it säkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden examensarbete it säkerhet.

 1. 1. User experience and occupant safety : Concept development of restraint system for the automobile outboard rear seat positions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Felix Stare; Victor Hansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a master thesis project that is made in collaboration with Volvo Car Corporation, at the seat belts & child restraints department, located in Gothenburg, Sweden. The project description and objective of this project was to develop a concept, for the rear outboard seat positions, that makes the seat belt comfortable without compromising the safety with the focusing point on user experience. LÄS MER

 2. 2. Limiting Transitive Closure for Static Regression Test Selection approaches

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Henrik Karlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In computer science and software development it is important to test software in order to ensure reliability. Regression testing in order to find potential faults introduced by software changes is key to assuring that the software is stable. LÄS MER

 3. 3. "Det var ett äventyr" - en studie om livet som flottare efter Piteälven

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Linda Norén; [2019]
  Nyckelord :flottning; kvinnor i flottningen; skogsarbetare; intervjuer; skogshistoria; floating of timber; women in timber floating; loggers; interviews; forest history;

  Sammanfattning : Flottning av virke i större skala inleddes i samband industrialiseringen i början av 1800-talet och ändå fram till slutet av 1960-talet var flottningen det dominerande och mest ekonomiska transportmedlet för virke. Succesivt tog lastbilarna över och flottningen avvecklades. LÄS MER

 4. 4. Concept Development of Weather Protection for a Payment Terminal

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Dannio Nguyen; Amro Abu-Zarour; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Behovet av smarta lösningar och automatisering av maskiner som kan recudera mänsklig arbetskraft för en förbättrad effektivitet och säkerhet har ökat i de senaste åren. För att idag få konkurrenskraftiga och hållbara produkter för den globala marknaden måste produkterna vara anpassade för olika väderförhållanden. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of Thoracic Injury Risk of Heavy Goods Vehicle Occupants during Steering Wheel Rim Impacts to Different Rib Levels

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Jia Cheng Xu; [2019]
  Nyckelord :Heavy Goods Vehicles HGVs ; Rim Impacts; Human Body Models HBM ; Total HUman Model for Safety THUMS ; Hybrid III; ribs; aorta; liver; spleen; injury risk functions; material models; cumulative distribution function CDF ; Ogden; risk curves; Lastbilar; rattislag; humanmodeller; Total HUman Model for Safety THUMS ; Hybrid III; revben; aorta; lever; mjälte; riskfunktioner; materialmodeller; kumulativ fördelningsfunktion; Ogden; riskkurvor;

  Sammanfattning : The interior of heavy goods vehicles (HGVs) differs from passenger cars. Both the steering wheel and the occupant are positioned differently in a HGV and increases the risk of steering wheel rim impacts. LÄS MER