Sökning: "examensarbete lärarutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade orden examensarbete lärarutbildning.

 1. 1. Elevers uppfattningar om sitt lärande i naturvetenskap med stöd av digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :David Aouseus; Johan Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Lärande; Uppfattningar; Naturvetenskap; Mellanår; Fenomen;

  Sammanfattning : Flertalet av de studier vi läst inför detta examensarbete har riktat sig icke ämnesspecifikt mot de digitala verktygens användande. Forskning kring elevernas uppfattningar av sitt lärande saknas i Sverige, vilket efterfrågas från flera håll. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet : En studie om rörelse i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Carolin Larsson; Therese Larsson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Förskola; Miljö och pedagoger;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att synliggöra om pedagoger planerar rörelsestunder för barnen samt i vilka miljöer de gör det. Vi har arbetat inom förskolans verksamhet omkring 20 år och upplever att fysik aktivitet/ rörelse har getts mindre fokus på senare tid. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg i svenskundervisningen : Möjligheter och begränsningar ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Karin Erlandsson; Ellinor Hällsén; [2019]
  Nyckelord :IKT; IT; digitalisering; digitala verktyg; TPACK; teknisk infrastruktur;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks hur pedagoger i grundskolans tidigare år talar om digitala verktygs möjligheter och begränsningar i svenskundervisningen. Med bakgrund i tidigare forskning har vi valt att fokusera på pedagogers förhållningssätt till användandet av digitala verktyg i ämnet. LÄS MER

 4. 4. Multimodala elevtexter : Elever synliggör sina kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linda Lindström; [2019]
  Nyckelord :Multimodalitet; semiotiska resurser; transformation; transduction; komposition; rytm och kohesion.;

  Sammanfattning : Vi uttrycker oss multimodalt dagligen vilket innebär att vi använder olika modaliteter när vi kommunicerar med andra. Det har visat sig att om elever får möjlighet att konstruera sin egen kunskap och omformulera kunskapen genom att uttrycka sig med hjälp av en annan modalitet än ursprunget, stärker det elevens lärande, detta kallas transduction. LÄS MER

 5. 5. Meningsfull kunskap : en intervjustudie med utgångspunkt i det individuella programmet på en gymnasiesärskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Martin Sundell; [2019]
  Nyckelord :Knowledge; meaningfulness; abilities; special needs upper secondary school; future; pursuits; aspirations; employment; Kunskap; meningsfullhet; förmågor; gymnasiesärskola; framtid; sysselsättning; aspirationer; anställning;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att studera och bidra med nya insikter om vad som är meningsfull kunskap för eleverna på en gymnasiesärskolas individuella program. Anledningen till att jag vill undersöka detta är att jag i mitt arbete inom denna skolform nästan dagligen möter ett dilemma i frågan om vad som är det viktigaste för den enskilda eleven att lära sig för att ha de bästa förutsättningarna i sitt framtida vuxenliv. LÄS MER