Sökning: "exposure to abuse"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden exposure to abuse.

 1. 1. The effects of early-life stress on the human brain : A literature review with main focus on the hippocampus, corpus callosum, prefrontal cortex and amygdala

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Inez Wojtasik; [2020]
  Nyckelord :Early-life stress; childhood maltreatment; brain development; hippocampus; limbic system; corpus callosum; cognitive deficits; prefrontal cortex; amygdala;

  Sammanfattning : Early-life stress, consisting of several stressors appears to be associated with several impacts on the brain. The impacts of stress seem to be more vulnerable to the developing brain as it undergoes important changes during childhood. LÄS MER

 2. 2. Man kan inte rädda alla - Socialarbetares erfarenheter av att arbeta med barn och unga som blivit utsatta för sexuellt våld

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jenny Andersson; Linnea Derborn; [2020]
  Nyckelord :Children; Experience; Sexual abuse; Sexual violence; Social workers; Social work; Youth;

  Sammanfattning : Background: Many children and youths are exposed to sexual violence. Sexual violence is being normalized and few seek help. Furthermore, exposure to sexual violence can lead to several psychosocial issues. LÄS MER

 3. 3. Omhändertagande i tandvården av patienter som utsatts för sexuella övergrepp

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :David Grinneby; Petra Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Omhändertagande; Tandvård; intervju; övergrepp; sexuella övergrepp; våld; kvalitativ; tandvårdsrädsla; behandling;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur patienter som blivit utsatta för sexuella övergrepp upplever omhändertagandet i tandvården. Material och metod. LÄS MER

 4. 4. När “känslohjärnan” tar över : En kvalitativ studie om riskfaktorer för utvecklandet av sexuell beteendeproblematik hos pojkar enligt yrkesverksamma terapeuter och behandlingspedagoger

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Wendela Hilldoff; Jennie Norling; [2019]
  Nyckelord :Sexual behaviour disorder; pornography; risk factors; social learning theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : When the “emotional brain” takes over – A qualitative study about risk factors behind the development of sexual behaviour disorder according to therapists and treatment assistants. [Translated title] The aim of this study was to analyze different aspects which might have significance for the development of sexual behaviour disorders. LÄS MER

 5. 5. "Vi som överlevt helvetet" : Kvinnor i missbruk berättar om våld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Alva Larsson; [2019]
  Nyckelord :våldsutsatthet; kvinnor; missbruk; stöd; berättelser; Social Sciences;

  Sammanfattning : Violence against women with experience of substance abuse is a complex issue where both violence and substance abuse aggravate each other, creating social situations difficult to break up from. Social services tend only to categorise these women as substance abusers, concealing their status as victims of violence and leading to inadequate support. LÄS MER