Sökning: "exposure to abuse"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden exposure to abuse.

 1. 1. När “känslohjärnan” tar över : En kvalitativ studie om riskfaktorer för utvecklandet av sexuell beteendeproblematik hos pojkar enligt yrkesverksamma terapeuter och behandlingspedagoger

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Wendela Hilldoff; Jennie Norling; [2019]
  Nyckelord :Sexual behaviour disorder; pornography; risk factors; social learning theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : When the “emotional brain” takes over – A qualitative study about risk factors behind the development of sexual behaviour disorder according to therapists and treatment assistants. [Translated title] The aim of this study was to analyze different aspects which might have significance for the development of sexual behaviour disorders. LÄS MER

 2. 2. "Vi som överlevt helvetet" : Kvinnor i missbruk berättar om våld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Alva Larsson; [2019]
  Nyckelord :våldsutsatthet; kvinnor; missbruk; stöd; berättelser; Social Sciences;

  Sammanfattning : Violence against women with experience of substance abuse is a complex issue where both violence and substance abuse aggravate each other, creating social situations difficult to break up from. Social services tend only to categorise these women as substance abusers, concealing their status as victims of violence and leading to inadequate support. LÄS MER

 3. 3. Public Childcare and Female Empowerment: Evidence from Mexico

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Mia Hoffmann; [2019]
  Nyckelord :Female empowerment; Intimate partner violence; Household bargaining; Public childcare; Transition economies; Business and Economics;

  Sammanfattning : Despite ample evidence on the importance of labor market opportunities for women’s bargaining power, the link between public childcare availability and female empowerment has so far been widely overlooked. Using detailed survey data on household dynamics, this paper investigates the impact of the Mexican childcare program Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras on women’s decision-making power and the prevalence of intimate partner violence. LÄS MER

 4. 4. Våld mot föräldrar utövat av vuxna barn med narkotikaproblem - förekomst, narkotikaproblemets betydelse och andra riskfaktorer

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ida Lindstén; [2019]
  Nyckelord :Ekonomiskt våld; Emotionellt våld; Fysiskt våld; Föräldrar; Materiellt våld; Narkotikaproblem; Psykiskt våld; Vuxna barn;

  Sammanfattning : Denna uppsats uppmärksammar föräldrar som utsatts för våld av sina vuxna barn med narkotikaproblem. Olika aspekter av våldsutsattheten belyses. Syftet är att undersöka hur vanlig utsattheten är, hur sambandet till barnets narkotikaproblem ser ut och hur föräldrarna själva förklarar utsattheten. LÄS MER

 5. 5. Sexualbrott mot barn på internet Online förövares strategier för att utnyttja barn : - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Adarshprit Kaur; [2019]
  Nyckelord :Child pornography; grooming; internet; child abuse; crime; online predators; Barnpornografi; gromning; internet; barnövergrepp; brottslighet; online förövare;

  Sammanfattning : Sexualbrott mot barn på internet har blivit ett världsproblem som ständigt växer. Med den nya teknologin som konstant utvecklas bildas även nya möjligheter för förövare att utnyttja barn på internet. LÄS MER