Sökning: "föräldrars upplevelser barn övervikt"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden föräldrars upplevelser barn övervikt.

 1. 1. Att samtala om det egna barnets övervikt med barnhälsovården - en enkätstudie om föräldrars upplevelser av samtal med BHV-sjuksköterskan.

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Hammarberg Almén; Beatrice Löfstrand; [2018-05-02]
  Nyckelord :Barnövervikt; BHV-sjuksköterska; enkätstudie; föräldrar; samtal; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Overweight among children is a large problem in the world, and it increases the risk of developing health issues and disease. In Sweden, it is tradition to let children be monitored by the public health care system. The child health nurse has the responsibility to monitor children’s growth in order to identify and prevent illness. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser av en intrauterin fosterdöd : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Junia Andersson; Sanne Loso; [2018]
  Nyckelord :Intrauterine fetal death; Parents; Experiences; Nurse; Intrauterin fosterdöd; Föräldrar; Upplevelser; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: En intrauterin fosterdöd (IUFD) innebär att förlora ett barn i en graviditet efter gestationsvecka 22. Att förlora ett barn ingår sällan i framtidsbilden och påverkar individer på olika sätt. LÄS MER

 3. 3. Samtal på barnavårdscentralen : Specialistsjuksköterskans upplevelse av samtal med föräldrar till barn med övervikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Katarina Borsand Bååth; Malin Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :specialistsjuksköterska; barnhälsovård; överviktiga barn; upplevelser; föräldrar; riktlinjer; samtal;

  Sammanfattning : Specialistsjuksköterskor som arbetar på barnavårdscentralen har en stor roll med att hjälpa barn med övervikt genom att samtala med föräldrarna så barnet får ett hälsosamt liv under uppväxten. Föräldrarna har ett stort ansvar och är en förebild för sina barn. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelser av vården vid en överviktsenhet för barn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Pernilla Isberg; Linda Lines; [2016]
  Nyckelord :Children; obesity; approach; parents´ experiences; Barn; fetma; bemötande; föräldrars upplevelser;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Barnfetma är ett växande problem och en stor utmaning för folkhälsoarbetet. Dagens samhälle påskyndar viktuppgång; en tydlig minskning i fysisk aktivitetsnivå bland barn och ungdomar och en mer stillasittande livsstil ses, samtidigt som exponeringen av ohälsosamma livsmedel ökar. LÄS MER

 5. 5. Motiverande samtal som hjälpmedel vid fetma och övervikt hos barn : Barn och föräldrars upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Daisy Labraña Gallardo; Ronak Solimanjad; [2015]
  Nyckelord :fetma och övervikt; barn; motiverande samtal; livsstilsförändringar; delaktighet;

  Sammanfattning : Fetma är ett sjukdomstillstånd som ökar i samhället. År 2013 hade 43 miljoner barn i fem års ålder diagnosen fetma. Problem med hormonrubbningar, ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes är konsekvenser barnen kan få på grund av fetma. LÄS MER