Sökning: "förtroende yrke"

Visar resultat 16 - 20 av 27 uppsatser innehållade orden förtroende yrke.

 1. 16. Källhantering - En journalistisk utmaning : En fallstudie av två svenska lokaltidningar

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Aksel Bjerva; Petter Georgsson; [2011]
  Nyckelord :journalistik; källhantering; lokal; tidning; press; källor; NWT; NLT;

  Sammanfattning : Den journalistiska professionen har genom historien varit ett högaktat yrke som tillknutits stort förtroende från allmänheten. Förtroendet har baserats på en exklusiv tillgång till nyhetskällor samt journalisternas vilja att leva upp till de klassiska journalistiska idealen. LÄS MER

 2. 17. Professionens samhällsmandat och myten om Florence Nightingale - Sjuksköterskestudenters uppfattningar om Florence Nightingale

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isak Berge; Amanda Wilkens; [2010-11-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Florence Nightingale var på många sätt startskottet för sjuksköterskeyrkets professionsutveckling. Profession kan i allmänt språkbruk innebära detsamma som yrke, men innebär mycket mer i samhällsvetenskaplig terminologi. LÄS MER

 3. 18. Kunskapsresan : Hälsovetares resa genom utbildning och arbetsliv, utifrån ett Arbetsintegrerat lärandeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för hälsa och kultur; Högskolan Väst/Avd för hälsa och kultur

  Författare :Sofia Trollklint; Lena Thollander; [2010]
  Nyckelord :Arbetsintegrerat Lärande; Pedagogik; Kunskap; Kunskapssyn; Hälsopromotion; Yrkesroll; Praktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna intervjustudie är att studera examinerade hälsovetarstudenters övergång från studier till arbetsliv och deras uppfattningar om kunskap, studier och arbete idag. Vi har intervjuat 17 hälsovetare som gick Hälsovetarutbildningen på Högskolan Väst för ett flertal år sedan. LÄS MER

 4. 19. Jobbcoachers definition av sitt arbete : - ett yrke i vardande

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Gabriela Eriksson; [2010]
  Nyckelord :jobbcoach; gräsrotsbyråkrater; lågkonjunktur;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om jobbcoachers arbete. Syftet är att beskriva och analysera hur jobbcoacher upplever sin yrkesroll utifrån sina erfarenheter av möten med sina klienter, samt på vilket sätt lågkonjunkturen och ökad arbetslöshet påverkar deras arbete med arbetslösa människor. LÄS MER

 5. 20. "Det är ju här allting händer liksom" : En intervjustudie om killars och tjejers syn på skolan

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Karl Engqvist; [2010]
  Nyckelord :Skola; fostran; socialisation; förtroende; värden; elevers tankar;

  Sammanfattning : AbstractThis examination project studies two groups of students, who are in the last year of the mandatory school attendance in Sweden (15 years old and in school year nine), their views and thoughts about the Swedish school. The purpose of this study is to examine how the students in the study thinks about the role that the Swedish school have, and should have in the society, and how, and if the fostering mission that the Swedish school have, has any implication on the student’s opinions. LÄS MER