Sökning: "farliga ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden farliga ämnen.

 1. 1. Innersläntens funktion och egenskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Endrit Redjepi; Almir Vreva; [2020]
  Nyckelord :Innerslänt; Sidoområde; Avvattning; Uformning; Trafiksäkerhet; Miljö; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vid utformning av vägar idag är det inte enbart vägytan och vägkroppen som beaktas utan hela vägmiljön inklusive vägens sidoområde. Detta ställer helt nya krav på utformning av slänter och diken. Den främsta utmaningen är hanteringen av vattnet och här är innerslänten ett vitalt instrument för utmaningen. LÄS MER

 2. 2. Vägtransport av farligt gods - beräkningsmodell för olycksfrekvens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Pontus Olsson; [2020]
  Nyckelord :transport of dangerous goods; hazardous materials; accident frequency; accident rate; heavy goods vehicle; ADR; risk analysis; transport av farligt gods; farliga ämnen; olycksfrekvens; olyckskvot; tung lastbil; riskanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A novel calculation model for estimating the frequency of accidents involving transport of dangerous goods on road links is proposed. It has been developed through a design process using background knowledge gathered through study and analysis of literature and through interviews with people having expertise within the field. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av strategier för provtagning av förorenad mark

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Linnea Järvstråt; [2020]
  Nyckelord :förorenad mark; modellering; provtagning; provplacering; sanering; log-linjära modeller; simulering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : By using statistical analysis of measured data more information can be acquired about a contaminated site in comparison to using the measured data alone. This study shows that the choice of model for the distribution of the contamination is vital in getting a reliable estimation of the contaminated area. LÄS MER

 4. 4. Jakten på det klimatsmarta fixet : En fallstudie om hur arbetssätt och materialval vid kakling av badrum kan minska negativ miljöpåverkan på ett byggföretag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Karolina Ahlgren; [2020]
  Nyckelord :leveling compound; screed; tile adhesives; hazardous substances; carbon dioxide; environment; climate; construction; bathroom; concrete; tiling; avjämningsmassa; flytspackel; fästmassa; kakelfix; farliga ämnen; koldioxid; miljö; klimat; bygg; badrum; betong; kakling;

  Sammanfattning : Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som utförts isamarbete med byggföretaget K360 i Uppsala. De arbetar medkakling av badrum i renovering och nybyggnation. LÄS MER

 5. 5. Level up in a green building grading system in new construction of student housing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Madeleine Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Building certification; New construction; Housing; Sustainability; Climate impact; Miljöbyggnad; Nyproduktion; Bostäder; Hållbarhet; Klimatpåverkan;

  Sammanfattning : The building and construction sector accounts for a significant proportion of carbon dioxide emissions in Sweden, a total of 12.2 million tons of carbon dioxide equivalents, which corresponds to approximately 19 % of the total emissions of greenhouse gas in Sweden. LÄS MER