Sökning: "Fasad"

Visar resultat 1 - 5 av 279 uppsatser innehållade ordet Fasad.

 1. 1. Skarvning av stående panel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Emma Svensson; [2021-04-26]
  Nyckelord :wooden paneling; weatherboard; timber; claddning; building conservation; wood siding; träpanel; byggnadsvård; fasad; stående panel; renovering;

  Sammanfattning : This thesis examines and describes methods for splicing vertical wood siding when renovatingand repairing it. This is a common procedure, but it is not described to a great extent in Swedishliterature. The work process and tool choices are in focus. LÄS MER

 2. 2. "OM JAG SA I TURKIET 'JAG MÅR DÅLIGT' HADE JAG FÅTT EN ÖRFIL" : En hermeneutisk studie om män från Mellanöstern med omnejds upplevelse och hantering av psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Alicia Balazsi; Viktoria Chamoun; [2021]
  Nyckelord :Kultur; maskulinitet; hermeneutik; psykisk ohälsa; skam; stigmatisering;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att nå en djupare förståelse för upplevelsen och hanteringen av psykisk ohälsa bland män, specifikt andra generationens invandrare från Mellanöstern med omnejd men hänsyn till deras kultur. I och med att studiens syfte och frågeställning baseras på individers upplevelser har en hermeneutisk metod ansetts vara mest lämplig. LÄS MER

 3. 3. Which qualities do Swedish people look for in their villas?

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Daniel Wirgin; [2021]
  Nyckelord :Qualities; swedish houses; swedish villas; villas; houses; Kvaliteter; Svenska hus; Svenska villor; villor; fasad; taktyp; tak; hustyp;

  Sammanfattning : Some would say today’s villas lacks interesting architecture. Little variation and frankly, uninteresting. LÄS MER

 4. 4. Brandrisker i däckhotell : Är samhällets krav på byggnadstekniskt brandskydd tillräckligt?

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Emil Öhrling; [2021]
  Nyckelord :Tire hotels; Fire risks; Fire load; Fire protection in buildings; Däckhotell; Brandrisker; Brandbelastning; Byggnadstekniskt brandskydd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka de risker som finns i samband med brand i däckhotell, samt utvärdera om samhällets krav på byggnadstekniskt brandskydd är tillräckligt för att hantera risknivån. Samhällets krav i studien är Boverkets byggregler BFS 2011:6 med ändring till och med BFS 2020:4 (BBR) och den kravställning som sker i enlighet med förenklad dimensionering. LÄS MER

 5. 5. Hur kommer elbilar påverka bullernivån i framtiden!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Oudah Hayder; Nabil Basim; Desm Ali; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Buller är ett problem i många miljöer, framför allt från bil- och lastbilstrafik inom städer. För att få tillåtelse att bygga finns bullerkrav i Trafikbullerförordningen för att boendekvalitéten inte ska påverkas negativt. LÄS MER