Sökning: "feministiskt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade orden feministiskt perspektiv.

 1. 1. Överkompensera, anpassa eller förändra dig!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anna Lundqvist; [2020-08-05]
  Nyckelord :Manliga normer; mens; normalisering; self determination theory;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotion-idrottsvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Hillevi PrellExaminator: Peter KorpAntal sidor: 51Termin/år: VT 2020Nyckelord: Manliga normer, mens, normalisering, self determination theory.... LÄS MER

 2. 2. Barnbrudar i Sverige : Hur hanteras ärenden gällande barnäktenskap inom socialtjänsten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Elin Henriksson; Rebecca Öfverman; [2020]
  Nyckelord :child marriage; social service; routine; honour-related violence; best interest of the child; barnäktenskap; socialtjänst; rutiner; hedersrelaterat våld; barnets bästa;

  Sammanfattning : Studien har syftat till att undersöka hur socialtjänsten hanterar ärenden rörande barnäktenskap. Detta har uppnåtts genom att studera Socialstyrelsens riktlinjer, metodstöd från utvalda kommuner samt genom att utföra intervjuer med yrkesverksamma inom socialtjänsten som handlägger ärenden som rör barnäktenskap. LÄS MER

 3. 3. ”Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer.” : En kritisk diskursanalys av hur förövaren framställs i den politiska debatten kring mäns våld mot kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Elin Ekendahl; Sara Tomasdotter Egmyr; [2020]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; våld i nära relation; våldsutövare;

  Sammanfattning : Den ursprungliga tanken med studien var att studera hur riksdagsledamöterna framställer unga förövare i våld i nära relation. Utifrån resultatet fick syftet med studien revideras och ändrades till att studera hur riksdagsledamöterna beskriver förövaren i mäns våld mot kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Raka vägen till kvinnlig frigörelse? En multimodal socialsemiotisk analys av femvertising ur ett kritiskt feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Klara Ottosson; Maja Grundskog; [2020]
  Nyckelord :femvertising; feminism; postfeminism; strategic communication; digital media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur svenska företag använder sig av femvertising i sin digitala kommunikation. Studien görs ur ett kritisk feministiskt perspektiv och studerar och analyserar hur kvinnor och kvinnlighet porträtteras i marknadsföring idag samt hur feminism används för kommersiella syften. LÄS MER

 5. 5. Mediekvinnors överlevnad i podcastvärlden - En kvalitativ innehållsanalys om hur kvinnor representerar sig själva genom podcasts

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Madeleine Malmstrom; Jacqueline Byrlén; [2020]
  Nyckelord :Podcast; Självrepresentation; Taktiker; Kvinnlig självrepresentation; Kvalitativ innehållsanalys; Feminism;

  Sammanfattning : Podcastbranschen är på många sätt en mansdominerad värld där topplistorna ofta är överrepresenterade av män (Poddindex 2020). Likväl finns det flera framstående kvinnor i branschen och vi är intresserade av hur dessa kvinnor tar sig fram och gör sina röster hörda, genom användningen av taktiker. LÄS MER