Sökning: "feministiskt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 230 uppsatser innehållade orden feministiskt perspektiv.

 1. 1. Överkompensera, anpassa eller förändra dig!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anna Lundqvist; [2020-08-05]
  Nyckelord :Manliga normer; mens; normalisering; self determination theory;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotion-idrottsvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Hillevi PrellExaminator: Peter KorpAntal sidor: 51Termin/år: VT 2020Nyckelord: Manliga normer, mens, normalisering, self determination theory.... LÄS MER

 2. 2. Dansens didaktiska utmaningar i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kevin Jämthagen; Nabil El Haj Daoud; [2020]
  Nyckelord :Beröring; Idrott och hälsa; Feministiskt perspektiv; didaktiska utmaningar; kultur; könsroller; sociokulturellt perspektiv; dans;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka didaktiska utmaningar som lärare ställs inför i sin dansundervisning. Vi har avgränsat oss till didaktiska utmaningar som är relaterade till könsroller och kulturella skillnader. LÄS MER

 3. 3. Barnbrudar i Sverige : Hur hanteras ärenden gällande barnäktenskap inom socialtjänsten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Elin Henriksson; Rebecca Öfverman; [2020]
  Nyckelord :child marriage; social service; routine; honour-related violence; best interest of the child; barnäktenskap; socialtjänst; rutiner; hedersrelaterat våld; barnets bästa;

  Sammanfattning : Studien har syftat till att undersöka hur socialtjänsten hanterar ärenden rörande barnäktenskap. Detta har uppnåtts genom att studera Socialstyrelsens riktlinjer, metodstöd från utvalda kommuner samt genom att utföra intervjuer med yrkesverksamma inom socialtjänsten som handlägger ärenden som rör barnäktenskap. LÄS MER

 4. 4. Det inneboende värdet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Sjöblom Vrak; [2020]
  Nyckelord :Abort; abortdiskurs; abortmotstånd; diskurs; diskursanalys; internationella relationer; feminism; radikalfeminism; pro-life; transnationella organisationer; What’s the problem represented to be; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks den icke-statliga och transnationella anti-abortdiskursen i Europa, genom en kvalitativ textanalys av dokument från olika ”pro-life”-organisationers hemsidor. Uppsatsen använder sig av Carol Bacchis diskursanalytiska metod What’s the problem represented to be – vilket är en analys som fokuserar på själva problemframställningen än problemet i sig. LÄS MER

 5. 5. Raka vägen till kvinnlig frigörelse? En multimodal socialsemiotisk analys av femvertising ur ett kritiskt feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Klara Ottosson; Maja Grundskog; [2020]
  Nyckelord :femvertising; feminism; postfeminism; strategic communication; digital media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur svenska företag använder sig av femvertising i sin digitala kommunikation. Studien görs ur ett kritisk feministiskt perspektiv och studerar och analyserar hur kvinnor och kvinnlighet porträtteras i marknadsföring idag samt hur feminism används för kommersiella syften. LÄS MER