Sökning: "filmadaption"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet filmadaption.

 1. 1. "Jag har drömt så underligt" : Drömmandet i Lewis Carrolls Alice i Underlandet och Tim Burtons filmadaption

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Izabelle Zeijlon; [2019]
  Nyckelord :Alice i Underlandet; drömmar; Lewis Carroll; Tim Burton; intermedialitet; Freud; filmadaption;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur drömmen gestaltas i romanen Alice i Underlandet och Tim Burtons filmadaption från 2010. Tillvägagångssättet för att uppnå syftet är en intermedial analys kombinerat med teorier om drömmar i film samt Freuds teorier om drömmar i litteratur. LÄS MER

 2. 2. Parfymen : Gestaltning av doft i Patrick Süskinds roman och Tom Tykwers filmadaption

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Amanda Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur dofter gestaltas i Patrick Süskinds roman Parfymen och i filmadaptionen av Tom Tykwer. Fokuseringen på dofter är relevant då det är berättelsens centrala tema. Syftet med uppsatsen är att analysera hur de två olika medierna bok och film gör för att skildra dofter. LÄS MER

 3. 3. Kulturella uppdateringar i 2010-talets remakes : Användandet av digitala- och sociala medier i Carrie (De Palma, 1976) och Carrie (Peirce, 2013)

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Hanna Hedqvist; [2016]
  Nyckelord :Remake; Adaption; Kulturella uppdateringar; Cultural specifics; Updating; Digital media; Sociala medier; Teknologier;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka under vilka premisser adaptioner och remakes under 2010-talet använder sig av digitala- och sociala medier inom den diegetiska världen i en historia ursprungligen skapad i en tidsperiod där dessa teknologier inte existerade. Uppsatsen kommer utgå ifrån två huvudsakliga teoretiker inom fälten adaptionsteori och remakestudier; Linda Hutcheon och Constantine Verevis. LÄS MER

 4. 4. “O, she is rich in beauty; only poor that when she dies, with beauty dies her store” : Rosaline in Shakespeare’s sixteenth-century play Romeo and Juliet and Rebecca Serle’s young adult novel When You Were Mine

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Lisa Ryen; [2016]
  Nyckelord :Shakespeare; Romeo and Juliet; Rebecca Serle; When You Were Mine; Rosaline Capulet; Zeffirelli; Shakespeare; Romeo och Julia; Rebecca Serle; When You Were Mine; Rosaline Capulet; Zeffirelli;

  Sammanfattning : This essay conducts a comparative analysis of the importance of the character Rosaline and the differences in her portrayal in two works: William Shakespeare’s 1590s play Romeo and Juliet and Rebecca Serle’s young adult novel When You Were Mine (2012). The essay especially looks into Rosaline’s importance for Romeo and Juliet’s relationship in the play and the novel. LÄS MER

 5. 5. In, jag vill in : Kvinnornas resa genom adaptionsprocessen av Den allvarsamma leken 2016

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Rebecka Mellberg; [2016]
  Nyckelord :adapted screenplay; screenwriting; film adaptation;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how the female characters of the Swedish novel The Serious Game (Den allvarsamma leken) by Hjalmar Söderberg (1912) are represented in the film adaptation from 2016, a film adaptation by Pernilla August (director). The thesis also asks what the adapted screenplay by Lone Scherfig can reveal about how the novel’s characters are transformed through the adaptation process. LÄS MER