Sökning: "fotboll nationalekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden fotboll nationalekonomi.

 1. 1. Vilka typer av nyheter har drivit stora prisförändringar hos börsnoterade europeiska fotbollsklubbar? : Är prisförändringarna ekonomiskt rationella?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Michael Dagberg; Daniel Yap; [2016]
  Nyckelord :Equity; Fall of price; Football; Non-rationality; Rationality; Rise of price; Volatility; Aktie; Fotboll; Icke-rationalitet; Prisnedgång; Prisuppgång; Rationalitet; Volatilitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det som skiljer fotbollsbranschen från övriga företag är att framgång i inte enbart mäts i ökade marknadsandelar eller intäkter utan även utifrån sportsliga framgångar. Traditionell finansteori med utgångspunkt i ekonomisk rationalitet kontrasterar en känslobaserad beteendeekonomi för att förklara vad som driver fotbollsklubbars aktiepriser. LÄS MER

 2. 2. Svensk fotboll : En nationalekonomisk studie om externa parametrars inverkan på slutplacering i Allsvenskan 1994-2010.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE)

  Författare :Elias Olofsson; [2011]
  Nyckelord :Ekonomi; nationalekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Prissättningen på europeiska fotbollsarenor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Nilsson; [2009]
  Nyckelord :Kvalitet; fotboll; Prisdiskriminering; prisdeterminant; fotbollsarena; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks vilka prisdeterminanterna är för fotbollsbiljetter, således vad som styr vilken kostnad konsumenten möter för att besöka en fotbollsmatch. Utgångspunkten för arbetet är den nya vågen av nybyggnationer av fotbollsarenor i Sverige, och att samtliga av dessa kan klassificeras som postmoderna arenor. LÄS MER

 4. 4. Prisdiskriminering i en moderna fotbollsklubb - Malmö FF; en fallstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Georgson; [2008]
  Nyckelord :Malmö FF; fotboll; Prisdiskriminering; tie-in; bundling; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Hur förändras förutsättningarna för en svensk klubb (Malmö FF) i samband med att en ny arena byggs och organisationen i klubben växer. Vilka nya möjligheter att bedriva effektiv prisdiskriminering gentemot sina konsumenter uppstår i samband med bygget av Swedbank stadion och den utökning av organisationen i klubben som kommer att ske? MFF:s kärnprodukt är 2 x 45 minuter fotbollsmatch och till den kan en rad tilläggsprodukter kopplas bl. LÄS MER

 5. 5. En vinst på planen, en vinst på börsen? - En undersökning om hur matchresultat påverkar aktiekurser i börsnoterade italienska fotbollslag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Oxana Tarassiouk; Daniel Grgic; [2008]
  Nyckelord :event study; aktier; Avvikande avkastning; händelsestudie; Fotbollsaktier; italiensk fotboll; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka ifall det finns ett signifikant samband mellan matchresultat och rörelsen i ett fotbollslags aktiekurs. Uppsatsen ska även ge en ökad förståelse gällande skillnader i avvikande avkastning vid olika typer av motstånd och matcher. LÄS MER