Sökning: "frågeställningar om abort"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden frågeställningar om abort.

 1. 1. Samvetsfrihet och barnmorska – en (o)möjlig ekvation? - En arbetsrättslig utredning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Svärd; [2017]
  Nyckelord :arbetsrätt en. labour law ; EU-rätt en. EU law ; folkrätt en. public international law ; EKMR en. ECHR ; rätten till religionsfrihet en. freedom of religion ; rätten till samvetsfrihet en. freedom of conscious ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The right to freedom of religion and freedom of conscience are both human rights that are stipulated in Article 9 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR). The purpose of this thesis is from a labour law perspective examine both national and international law and the legal issues that can arise in a conflict between midwives and their employers, in a situation where a midwife refuses to perform abortions according to their freedom of religion - and conscience. LÄS MER

 2. 2. Kropp och själ. Om aborträtt och samvetsvägran i vården.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Hvittfeldt; [2016]
  Nyckelord :offentlig rätt; socialrätt; folkrätt; rätt till abort; aborträtt; samvetsfrihet; samvetsvägran; vårdvägran; rätt till hälsa; rätt till privatliv; genusrättsvetenskap; public law; gender and law; right to abortion; conscientious objection; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det här arbetets syfte är att ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv undersöka hur diskussionen om samvetsvägran vid abortvård påverkar vår syn på rätten till abort. Min utgångspunkt är att den aktuella frågan handlar om två potentiella mänskliga rättigheter som står mot varandra; rätten till abort och rätten till samvetsvägran vid abortvård. LÄS MER

 3. 3. "Våldet finns i samhället, på gatan, i familjen". Om olika verksamheters arbete för att förhindra och förebygga mäns våld mot kvinnor i Nicaragua

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Stina Hansson; [2009-10-26]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; verksamheter; feminism; Nicaragua;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur arbetet i Nicaragua bedrivs för att förhindra och förebygga mäns våld mot kvinnor, samt vilka förutsättningar detta arbete har i landet. Syftet bröts ner i följande frågeställningar:Hur arbetar kvinnoorganisationer respektive familjevåldsenheter i Nicaragua med att förebygga och förhindra mäns våld mot kvinnor?Finns det andra viktiga aktörer i samhället som arbetar med att förebygga mäns våld mot kvinnor, vilka är de och hur arbetar de?Hur ser förutsättningarna i Nicaragua ut för verksamheter att arbeta för att förebygga och förhindra mäns våld mot kvinnor?Studien baseras på totalt sex intervjuer samt ett kortare samtal. LÄS MER

 4. 4. Abort – mänsklig rättighet? Nej, mord! - En diskursanalys av abortmotståndet i EU

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Charlotta Österborg; [2007-05-30]
  Nyckelord :Abortmotstånd; feminism; EU; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att undersöka de konservativa krafter som verkar i Europeiska Unionen. För att göra det har jag valt att studera hur de argumenterar mot abort. LÄS MER

 5. 5. Efter Bosölägret - till Allsvenskan eller Korpen? : En kvantitativ uppföljning av Stockholmsfotbollens största talanger födda 1983-1989

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Erik Löfström; Patrik Nilsson; [2007]
  Nyckelord :Talangutveckling; Stff; Karriärövergångar; Fotboll; Elitsatsning;

  Sammanfattning : SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR Syftet med denna uppsats var att undersöka vad som hänt med Stockholms fotbollstalanger födda 1983-1989 både på och utanför fotbollsplanen. Avsikten var att skapa ett underlag för Stockholms Fotbollförbund (StFF) som de ska kunna använda för att förbättra talangutvecklingen inom stockholmsfotbollen. LÄS MER