Sökning: "goal steering"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden goal steering.

 1. 1. Studie om svenska högskolor och universitet: En kartläggning av organisationsstrukturer och utvecklingsmöjligheter för en hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Hanna Kjell; Lisa Strandberg; [2022]
  Nyckelord :Organization; Organizational structure; Organizational Scheme; University; Sustainable development; Sustainable transition; Hållbar utveckling; Hållbar omställning; Högskolor; Organisationer; Organisationsstrukturer; Organisationsschema; Universitet;

  Sammanfattning : Due to climate change, a sustainable transition is required in all sectors. Swedish universities are since the year of 2006 obligated by the higher education act to strive for sustainability. LÄS MER

 2. 2. Styrgruppens roll i digitaliseringsprojekt : En studie av projektledare i statliga myndigheters upplevelser

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ulrika Mollstedt; [2022]
  Nyckelord :steering committee; digitalization project; public sector; state agency; project manager; styrgrupp; digitaliseringsprojekt; offentlig sektor; statlig myndighet; projektledare;

  Sammanfattning : Den svenska regeringens digitaliseringspolitik har det övergripande målet att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Den offentliga sektorn möter olika möjligheter och utmaningar när deras verksamheter digitaliseras för att möta medborgarens behov. LÄS MER

 3. 3. Sökandet efter en småstadsidentitet : En fallstudie om Hudiksvalls stadskärna och dess relation till identitet och marknadsföring

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Rasmus Näsman; [2021]
  Nyckelord :city centre; BID; marketing; planning; commercial; Hudiksvall; identity; stadskärna; BID; marknadsföring; planering; kommersiell; Hudiksvall; identitet;

  Sammanfattning : The city and its planning are dynamic products of permanent change, which is influenced by a myriadof different actors with different wills and opinions. During the last century, urban planning has gonefrom being a steering process to a more mediating role between prominent and relevant actors. LÄS MER

 4. 4. On Optimal Lateral Tracking Control for Multi-Steered Autonomous Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Axel Strömberg; [2021]
  Nyckelord :Autonomous vehicles; path tracking; lateral control; preview control; vehicle motion control; Autonoma fordon; banföljande; lateral kontroll; kontroll genom förhandsgranskning; kontroll av fordonsdynamik;

  Sammanfattning : The transport industry is experiencing a disruption as fully autonomous vehicles are introduced in traffic. The intelligent, driverless vehicles will reduce cost, liberate human effort and increase safety. LÄS MER

 5. 5. Study of antenna arrays for direction finding

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :William Eriksson Selin; [2021]
  Nyckelord :aoa; aod; bluetooth 5.1; antenna; array; direction; finding; estimation; MUSIC; subspace; aoa; aod; bluetooth; antenn; antennmatris; riktningsestimation; riktningsidentifiering; MUSIC;

  Sammanfattning : The new Bluetooth standard (Bluetooth 5.1) contains direction finding specifications. Specifications for received signal strength indicator(RSSI) using measures of signal strength in order to give a sense of how far away an object is has been present in earlier versions. LÄS MER