Sökning: "group executive teams"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden group executive teams.

 1. 1. Könssegregering inom ledningsgrupper i den svenska skogsbranschen

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Johannes Hansson; Johan Larsson; [2013]
  Nyckelord :Könssegregering; ledningsgrupper; jämställdhet ; Gender segregation; group executive teams; gender equality ;

  Sammanfattning : Denna rapport identifierar den könssegregering som förekommer inom ledningsgrupper i den svenska skogsbranschen. Detta görs genom en kvantitativ undersökning där fokus ligger på att numerärt beskriva fördelningen av kvinnor och män inom ledningsgrupperna. LÄS MER

 2. 2. A Literature study on Factors that enables Communication between R&D and Manufacturing

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kvalitetsteknik

  Författare :Seegapalya Chikkagangaiah Madhusudan; [2008]
  Nyckelord :Communication Coordination; new product development; R D and manufacturing interface; organizational behavior; communication process; active; domain; teams; leadership; artefact; role distribution and accessibility.;

  Sammanfattning : Communication, coordination and cooperation are critical for a successful organization. This master's thesis work presents a literature study of the factors that influence the interface between Research & development and manufacturing functions. LÄS MER