Sökning: "grupptillhörighet språk"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden grupptillhörighet språk.

 1. 1. Sametinget och FN-rapporten : En deskriptiv och komparativ studier av diskurser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linnea Hedman; [2019]
  Nyckelord :FN-rapport; Sametinget; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en deskriptiv, komparativ studie av de diskurser som aktualiseras i en FN-rapport och på Sametingets hemsida. Syftet är att tematiskt undersöka diskurserna men även att utröna hur agens beskrivs. LÄS MER

 2. 2. "Jag vakna upp och va Suedi" : En studie om identitet och grupptillhörighet i svensk hiphop

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Vesna Bursac; [2018]
  Nyckelord :Hiphop; utanförskap; intersektionalitet; identitet; intersektioner;

  Sammanfattning : Hiphop har under en längre tid fungerat som ett forum för individer att utrycka sitt motstånd mot politiska åtaganden samtidigt som det har fungerat som ett forum där olika identiteter skapas och uttrycks. Tidigare studier har bland annat visat att hiphop skildrar ämnen som rasism, etnicitet och kultur, någonting som i många fall ligger som grund till förtryck. LÄS MER

 3. 3. "Jag tror inte han är där än, alltså rent språkligt" : Gymnasielärares beskrivningar av och attityder till förortssvenska och förortsslang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Daniel Andersson; [2016]
  Nyckelord :Förortssvenska; förortsslang; attityder; beskrivningar; sociolingvistisk medvetenhet; gymnasielärare.;

  Sammanfattning : Forskning har visat på flera former av migrationsrelaterad språklig variation, däribland förortssvenska och förortsslang. Syftet med studien är att undersöka gymnasielärares beskrivningar av och attityder till förortssvenska och förortsslang . LÄS MER

 4. 4. Multietniskt ungdomsspråk - En studie av ungdomsspråk i en gymnasieskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Michella Chamun; [2015-06-30]
  Nyckelord :Etnicitet; identitet; multietniskt ungdomsspråk; könsskillnader;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka användandet av multietniskt ungdomsspråk och se på vilket sätt detskiljer sig från svenska som är normerande i skolan.Genomförandet har skett genom kvalitativ metod i form av observationsstudier samt intervjuer med lärare ochelever på en högstadieskola i Göteborg. LÄS MER

 5. 5. ”Blatte, kom igen …” Slangöversättning utifrån den svenska översättningen av Junot Díaz "The Brief Wondrous Life of Oscar Wao"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Mariana Filip Otelea; [2013-12-19]
  Nyckelord :översättning; slang; skönlitterär översättning; Junot Díaz; Dorothea Hygrell; översättningsstrategier;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks den svenska översättningen av slanginslagen i The BriefWondrous Life of Oscar Wao (2007), en roman av Junot Díaz. Att översätta slang kräver djupgående kunskap om såväl vokabulär som käll- och målspråkets respektive kulturer. LÄS MER