Sökning: "hedonic motivation system"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden hedonic motivation system.

 1. 1. Sociala interaktioner i video-slots : En kvalitativ studie om intresset för sociala interaktioner i video-slots och hur det kan utformas för att skapa en bra spelupplevelse samt om det kan bidra till en sundare spelstil

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Wilmer Ahlgren; Henrik Johansson; [2019]
  Nyckelord :Qualitative study; user experience; hedonic motivation system; gamification; internal motivation; video-slots; gambling abuse; Kvalitativ studie; användarupplevelse; hedoniska motivationssystem; spelifiering; inre motivation; video-slots; spelmissbruk;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka om det finns ett intresse för sociala interaktioner i video-slots och hur det i sådana fall kan utformas för att ge användarna en bra användarupplevelse. Onlinekasinon är den spelform som har ökat mest i popularitet i Sverige senaste åren och video-slots är den speltyp som växer mest. LÄS MER

 2. 2. Har du sett det andra älskar? : En fallstudie om hur nudging kan förbättra användarupplevelsen i hedoniska system

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Louise Zackrisson; Frida Hellström; [2018]
  Nyckelord :HMSAM; Hedonic systems; User experience; Nudging; Digital nudging; Social norms; VoD; HMSAM; Hedoniska system; Användarupplevelse; Nudging; Digital nudging; Sociala normer; VoD;

  Sammanfattning : Denna uppsats presenterar en studie på hur nudging kan påverka användarupplevelsen i hedoniska system. Studien grundas på teorin Hedonic-Motivation System Adoption Model (HMSAM) för att förklara människans inre drivkrafter och hur dessa ter sig i förhållande till användarupplevelsen i hedoniska system. LÄS MER

 3. 3. Virtual Reality Locomotion : Four Evaluated Locomotion Methods

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för informatik; Högskolan Väst/Avd för informatik

  Författare :Rasmus Karlsson; Alvar Sveninge; [2017]
  Nyckelord :VR; Virtual Reality; Locomotion; HTC Vive; Steam; SteamVR; Games; Room-Scale;

  Sammanfattning : Virtual Reality consumer hardware is now available for the masses through the HTC Vive, Oculus Rift and PlayStation VR. Locomotion or virtual travel inside immersive experiences is an area which is yet to be fully solved due to space constraints, problems with retaining immersion and potential sickness. LÄS MER

 4. 4. Ska vi slå vad? : En studie om användarupplevelser och dess effekt på utveckling av spelberoende.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Filip Hallberg; Filip Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :Spelberoende; spelproblem; användarupplevelse; Hedonic-Motivation System Adoption Model; Flow Theory;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser undersöka sambandet mellan användarupplevelser och beroenden inom spel och vadhållning. Ett beroende i sig kan tillskrivas många egenskaper och orsaker, vilket gör det till en dynamisk term, och kan således undersökas och definieras i många avseenden. LÄS MER

 5. 5. Vilken betydelse kan spelifiering ha för den inre motivationen? : En kvalitativ studie om den engagerade användarens drivkrafter, attityder och upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Viktor Kjellén; Puck Wester; [2017]
  Nyckelord :Gamification; Hedonic Motivation Systems; Intrinsic motivation; Immersion; Engagement; Spelifiering; Hedoniska motivationssystem; Inre motivation; Fördjupning; Engagemang;

  Sammanfattning : En grundfaktor för att en digital tjänst ska komma till användning är vilken motivation den ger användarna. Med detta i åtanke bör de motivationer tänkta användare av en tjänst har, kartläggas och ämnas uppfyllas. LÄS MER