Sökning: "home place"

Visar resultat 1 - 5 av 601 uppsatser innehållade orden home place.

 1. 1. Out of Sight, Out of Mind. The ‘Social Death’ of Institutionalized Women and Children and the ‘Social Amnesia’ of Irish Society in the Twentieth Century, Depicted in Forensic Evidence from the Children's Mass Grave at a former Mother and Baby Home in Tuam, Co. Galway.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cecilia Ahl Falkensjö; [2021-02-26]
  Nyckelord :Dark heritage; social amnesia; social death; forensic archaeology; juvenile human remains; bioarchaeology; Irish state; Catholic Church; child abuse; human rights violation; Irish society; Irish media;

  Sammanfattning : The twentieth century was a time of social and political changes. Victims of trauma, genocide, massacres and abuse in a largely Post-Colonial era would increasingly gain recognition and places of suffering, death and pain would become places of remembrance. LÄS MER

 2. 2. Vägen till akademisk utbildning för jugosvenskar : En kvalitativ studie om hur kultur och identitet ur etniskt perspektiv förklarar valet av vidareutbildning för unga män och kvinnor med forn jugoslavisk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lilly Alagić; Aleksija Đurović; [2021]
  Nyckelord :Further education; Ethnic culture; Ethnic Identity; Parenting engagement; Academic language; Vidareutbildning; Etnisk kultur; Etnisk identitet; Föräldrar engangemang; Akademiskt språk;

  Sammanfattning : Approximately 100 000 fled from former Yugoslavia during the 1990’s, the refugees mainly came from Bosnia Hercegovina because of the genocide towards Muslims during late the 90’s. Another factor of the refugee wave was the economic crisis that led people to seek a new country to establish in. LÄS MER

 3. 3. Ventilering av brännbara gaser vid batteribränder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Fredrik Gahm; [2021]
  Nyckelord :Lithium-ion batteries; thermal runaway; energy storage; battery storage; ventilation; explosion; explosion hazard.; Litiumjonbatterier; termisk rusning; energilager; batterilager; ventilation; explosion; explosionsrisk.;

  Sammanfattning : The use of lithium-ion batteries is something that is becoming more common in today’s society. They are found in a variety of electronic equipment such as mobile phones, laptops and tools. Several incidents have been reported due to lithium-ion batteries ending up in a state called thermal runaway. LÄS MER

 4. 4. Läsvilan : Mer än vila?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jan Thomas Vernersson; Alagie Abdoulie Bojang; [2021]
  Nyckelord :Reading rest; rest; reading aloud; language skills; literacy; sociocultural perspective; Läsvila; vila; högläsning; språkutveckling; litteracitet; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka de didaktiska val förskollärare gör i samband med läsvilan. Empirin till studien samlades in genom en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer med fem förskollärare. Analysen av empirin gjordes med hjälp av en fenemenografisk analysmodell i sju steg som synliggör hela analysprocessen. LÄS MER

 5. 5. In-Between Identities and Places – Negotiating Belonging with the Malmö Finns

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Haikku Arosuo; [2021]
  Nyckelord :Malmö; Sweden Finns; belonging; home; place identity; sense of place; Social Sciences;

  Sammanfattning : As a result of globalization and postmodern confusion, simple place-based identities may be becoming obsolete. Malmö Finns, on the other hand, are part of a thousand-year-old tradition of migration from Finland to Sweden and a long history of in-betweenness. LÄS MER