Sökning: "imberg"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet imberg.

 1. 1. Yttre och inre upplevelser av företagsidentitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Filip Imberg; Philip Berndtsson; [2022]
  Nyckelord :Organizational identity; Corporate image; Brand;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att studera och jämföra hur några företag i Halmstad upplever sig själva respektive hur allmänheten upplever dessa. Vidare är målet med denna jämförelse att kunna dra slutsatser utifrån de studerade företagen i Halmstad. LÄS MER

 2. 2. Elefanten i biblioteket : En studie av svenska folkbiblioteks GDPR-förberedelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Louise Imberg; Jessica Johansson; [2018]
  Nyckelord :GDPR; General Data Protection Regulation; dataskyddsförordningen; organisationsförändring; förberedelsearbete; personuppgifter; personlig integritet; folkbibliotek;

  Sammanfattning : Regarded as the biggest change in data protection law in a generation, the General Data Protection Regulation (or simply its more renowned name: the GDPR) is due to take effect on May 25th 2018. The purpose of the GDPR is to strengthen the protection of personal information, harmonize the data protection laws in the entire European Union, and modernize privacy laws to fit today’s technologically advanced society. LÄS MER

 3. 3. STOMKONSTRUKTIONER FÖR HÖGA HUS : Struktur och utformning av stabiliserande element

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Johan Gullers; Tobias Imberg; [2017]
  Nyckelord :SKYSKRAPA; BYGGREGLER; CENTRISK KÄRNA; EUROKOD; TUBKONSTRUKTIONER; ACCELERATION; DESIGN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Optimal Auxiliary Variable Assisted Two-Phase Sampling Designs.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Henrik Imberg; [2016-06-22]
  Nyckelord :Anticipated variance; Auxiliary information in design; Maximum pseudolikelihood; Optimal designs; Poisson sampling; Two-phase sampling;

  Sammanfattning : Two-phase sampling is a procedure in which sampling and data collection is conducted in two phases, aiming at achieving increased precision in estimation at reduced cost. The rst phase typically involves sampling a large number of elements and collecting data on variables that are easy to measure. LÄS MER

 5. 5. Med en bokhylla i byxfickan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Cecilia Imberg; Sara Petersson; [2016]
  Nyckelord :bokmarknad; förlag; ljudböcker; mediality; users; publishing studies; audiobooks; Storytel; användare; medium; medialitet; FBMK; förlags- och bokmarknadskunskap; Languages and Literatures; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Storytel is the leading streaming digital audiobook service in Sweden with over 200 000 users. The audiobook market is thriving, but there is still a lack of interest from researchers. The aim of this thesis is to map the Storytel users: who they are, what they listen to, and how they use the service. LÄS MER