Sökning: "FBMK"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet FBMK.

 1. 1. Vilka böcker föredrar barn?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Eva Hansen; Matilda Dahl; [2016]
  Nyckelord :läsvanor; läsning; genre; förlag; enkätstudie; bokval; barn; barn- och ungdomslitteratur; publishing studies; utgivning; FBMK; Förlags- och bokmarknadskunskap; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur barn i slukaråldern (9–12 år) möter, hittar och väljer litteratur. I uppsatsen analyseras genrebegreppet, och barns val av genre har undersökts genom en enkätundersökning. Barnens förutsättningar för att kunna hitta litteratur och samhällets förväntningar på barn, samt deras kulturella kontext tas också upp. LÄS MER

 2. 2. Riktiga författare : förhållandet mellan fanfiction och förlagsfiktion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Emily Aisling Hall; [2016]
  Nyckelord :James; publishing studies; communications circuit; Squires; Ray Murray; Jamison; Fanfiction; fan studies; Todd; Clare; Novik; Claiborne; FBMK; förlags- och bokmarknadskunskap; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis examines the relationship between fanfiction and the publishing industry, and the changes that occur when the former enters the latter. By focusing on five authors with different backgrounds in the writing of fanfiction, the study maps literary values and attitudes regarding fanfiction in a context of publishing studies. LÄS MER

 3. 3. The Oscar Effect : hur förlag och författare samarbetar med filmindustrins aktörer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Cecilia Friis; [2016]
  Nyckelord :The New York Times Bestsellers List; cross-promotion; medveten publik; omedveten publik; marknadsföring; Hollywood; filmindustri; bokmarknad; Oscarsgalan; Filmadaptioner; FBMK; förlags- och bokmarknadskunskap; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med denna uppsats är att visa om det finns några mönster i relationen mellan bokbranschen och filmindustrin genom att undersöka om och i så fall hur förlag och författare bakom filmadapterade böcker använder sig av cross-media promotion i sin marknadsföring. Undersökningen utgår från Oscars-nomineringar i kategorin Bästa film mellan 2011 – 2016. LÄS MER

 4. 4. Kreativitet, kontroll och kontaktnät : en studie av egenutgivares syn på sin verksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Elin Westerberg; [2016]
  Nyckelord :symboliskt kapital; bokmarknad; självpubliceringstjänst; egenutgivning; eget förlag; ekonomiskt kapital; publishing chain; Thompson; FBMK; förlags- och bokmarknadskunskap; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker egenutgivning ur författarnas perspektiv för att se hur de själva upplever sin verksamhet, vad som driver dem och vilka hinder de möter i samband med sin bokutgivning. Materialet består av en enkätundersökning samt intervjuer med egenutgivare, vilket huvudsakligen analyseras med hjälp av John B. LÄS MER

 5. 5. Paratexten - en guide till den korrekta läsningen? : en undersökning av för- och efterord i samtida utgivning av översatt litteratur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Hedvig Lönndahl; [2016]
  Nyckelord :Gérard Genette; efterord; förord; Paratexter; bokmarknad; preface; översättare; FBMK; förlags- och bokmarknadskunskap; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Den förefintliga uppsatsen ämnar undersöka utvalda paratexter på bokmarknaden i form av för- eller efterord. Samtliga undersökta paratexterna tillhör översatta titlar författade av översättaren. Uppsatsen syftar till att söka utröna paratexternas funktion på bokmarknaden samt deras förhållande till läsaren. LÄS MER