Sökning: "sortimentsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet sortimentsplanering.

 1. 1. Att göra hållbara val åt kunden i livsmedelsbutiken - en konkurrenskraftig fördel?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emilia Brännström; Clara Eriksson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Assortment planning; Lidl; food retail; sustainability; competitiveness; competitive advantage; choice editing; Sortimentsplanering; Lidl; livsmedelsbutiker; hållbarhet; konkurrenskraft; konkurrenskraftig fördel; choice editing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Matindustrin står för 26 procent av de totala växthusgasutsläppen och bidrar till stor skada på vår planet samtidigt som den är en nödvändighet. Företag förväntas idag ta ett större ansvar över sina aktiviteters påverkan och ett väl genomfört CSR-arbete kan bidra till större värden för både företaget och samhället. LÄS MER

 2. 2. Sortimentsreducering för ökad lönsamhet : En fallstudie hos företaget Edsbyn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Stephanie Inostroza Galvez; Suleiman Feizi; [2021]
  Nyckelord :Assortment reduction; assortment planning; flexibility; ABC-analysis; assortment variation; category management; corporate image; Porters five forces model; modular products; standardized products; Sortimentsreducering; sortimentsplanering; flexibilitet; ABC-analys; sortimentsvariation; kategoristyrning; företagsimage; Porters femkraftsmodell; modulära produkter; standardiserade produkter;

  Sammanfattning : Sortiment är hos många företag väldigt stort vilket leder till att företag inte kan hantera sina produkter rätt. Problematiken är att kunderna får för mycket valmöjligheter när det erbjuds ett helt produktsortiment. LÄS MER

 3. 3. Den digitala teknologins integrering i trendsökningsprocessen : i fristående butiker.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alice Gruvander; Andrea Eriksson Palmgren; [2016]
  Nyckelord :Trendprognoser; inköp i butik; sortimentsplanering; fristående butik; digital teknologi;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har det blivit svårare för företagen att vara uppdaterade i de snabbt växlande trenderna. Därmed kunna möta kundernas behov här har den digitala teknologin fått en allt större inverkan. LÄS MER

 4. 4. Sortimentsplanering för modeföretag

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :JESSICA AUGUSTSSON; LINNÉA WESTERBERG; [2013]
  Nyckelord :Mode; Shop-in-shop; Integrerad detaljist; Fristående butik; Produktutvecklande varumärkesleverantör;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie är att undersöka hur sortimentsplanering arbetas fram i större och mindre modeföretag och koppla ihop detta med hur man planerar sitt sortiment, vilka beslut som tas, vilka faktorer som påverkar, hur sortimentsplanering sker i butik och hur man förbereder en sortimentsplan. Genom att undersöka och analysera arbetet kring sortimentsplanering har vi kommit fram till skillnader och likheter mellan de medverkande modeföretagen. LÄS MER

 5. 5. Att skapa mervärde med hjälp av sortiment- En kvalitativ studie på den svenska dagligvaruhandeln

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Gustavsson; Maja Heed; [2011]
  Nyckelord :Företagsledning; management; Management of enterprises; variation; inspiration; image; konkurrensfördelar; positionering; mervärde; sortimentsplanering; sortiment; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med uppsatsen är att beskriva hur dagligvaruhandeln skapar mervärde till konsument genom sitt arbete med sortimentsplanering på en konkurrensintensiv och dynamisk marknad. Vi har i uppsatsen valt en kvalitativ metod vars ansats formats av inslag från både praktiken samt existerande teorier. LÄS MER