Sökning: "publishing chain"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden publishing chain.

 1. 1. Kreativitet, kontroll och kontaktnät : en studie av egenutgivares syn på sin verksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Elin Westerberg; [2016]
  Nyckelord :symboliskt kapital; bokmarknad; självpubliceringstjänst; egenutgivning; eget förlag; ekonomiskt kapital; publishing chain; Thompson; FBMK; förlags- och bokmarknadskunskap; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker egenutgivning ur författarnas perspektiv för att se hur de själva upplever sin verksamhet, vad som driver dem och vilka hinder de möter i samband med sin bokutgivning. Materialet består av en enkätundersökning samt intervjuer med egenutgivare, vilket huvudsakligen analyseras med hjälp av John B. LÄS MER

 2. 2. Batch eller Print-on-demand? : En analys kring för- och nackdelar med make to stock och make to order vid outsourcad print on demand av böcker.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Johan Lindgren; Linus Näslund; [2016]
  Nyckelord :Batch; Books; Logistics; Lead time; Tied up capital; On demand; Outsorucing; Order penetration point; Print-on-demand; Batch; Böcker; Logistik; Ledtid; Kapitalbindning; Kundorderpunkt; On demand; Outsourcing; Print-on-demand; Supply chain management;

  Sammanfattning : Mossberg (1998) bekräftar att batch-baserad logstik inom bokbranschen har flertalet negativa konsekvenser. Mossberg (1998) skriver följande;”ETT PÅGÅENDE RESURSSLÖSERIDe osålda böckerna drar på sig transport- och lagerkostnader… …överskottet -- inte sällan mer än halva upplagan! -- makuleras inom en treårsperiod. LÄS MER

 3. 3. Success facotrs for the adoption of bio based packaging

  Magister-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Shahzad Tariq; [2013]
  Nyckelord :DIVA; publishing; Student;

  Sammanfattning : This paper is written as a contribution towards a sustainable society in the context of bio-basedpackaging. A few decades back, the world was looking for processes that were efficient in termsof output and quality, but now the situation has changed. LÄS MER

 4. 4. Reading with Children: How Digital Technology Affects the Reading Practice; Example of the Russian market

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Liubov Smirnova; [2013]
  Nyckelord :reading practices; children books; digital reading devices;

  Sammanfattning : Reading has been a part of our lives for several centuries, and it has gone through several developmental shifts during its existence. And it might be facing another chain of changes in our times of digital technology. LÄS MER

 5. 5. ...And who sewed your clothes? : Alienation in the time of division of labour – A Marxist analysis on two contemporary Swedish fashion brands

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för modevetenskap

  Författare :Judith Katharina Nyfeler; [2012]
  Nyckelord :alienation; estrangement; Corporate Social Responsiblity CSR ; fashion; supply chain; division of labour; branding narratives;

  Sammanfattning : This thesis deals with questions of Marx’s concept of alienation in regards to the semi-aware state of it in contemporary society. In the fashion industry, one of the most globalised businesses, the supply chains are getting larger, tasks are being outsourced and labour is divided on several dozens of workers involved, relationships are socially and geographically dispersed. LÄS MER