Sökning: "dialogiskt klassrum"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden dialogiskt klassrum.

 1. 1. Kooperativt lärande - dialog och samtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Daniel Wejfalk; [2022]
  Nyckelord :dialog; dialogiskt klassrum; inlärningsförmåga; kommunikation; kooperativt lärande; samarbetsinlärning; samtala; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att analysera hur kooperativt lärande kan leda till ett mer dialogiskt klassrum och huruvida det kan påverka elevernas förmåga att samtala. Det är en kvalitativ studie där fem klasslärare, på en grundskola i Malmö kommun, har intervjuats. LÄS MER

 2. 2. Kan glasspinnar skapa ett dialogiskt klassrum? : En kvalitativ undersökning om det slumpmässiga urvalet kan skapa dialog i de samhällsorienterade ämnenas klassrum i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Therese Nylin; Maria Sjödin; [2020]
  Nyckelord :Dialogue; dialogic classroom; random selection; ice cream sticks; student participation; Dialog; dialogiskt klassrum; slumpmässigt urval; glasspinnar; elevdeltagande;

  Sammanfattning : The Swedish school has the task of allowing all pupils to develop their ability to verbally communicate in the classroom. Through communicating verbally, the pupils will gain confidence in their linguistic ability in the social-science subjects. LÄS MER

 3. 3. Granskning av interaktionsmönster i klassrummet genom Dialogic Inquiry Tool

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rebecka Jönsson Svensson; Susanne Sterneborg; [2019]
  Nyckelord :dialog; Dialogic Inquiry Tool; dialogiskt klassrum; interaktion; klassrumsinteraktion; kommunikation; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Det är vår uppgift som lärare att skapa en verbal klassrumsinteraktion som främjar elevers inlärning och kunskapsutveckling. Det här examensarbetet grundar sig i tanken om att lärare behöver redskap för att kunna analysera sin egen undervisning i ämnet svenska och därmed främja klassrumsinteraktionen. LÄS MER

 4. 4. Ett meningsfullt skrivande i skolan: Gymnasieelevers uppfattningar om vad som gör skrivande autentiskt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Fredrik Pettersson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien undersöker gymnasieelevers uppfattningar om vad som gör skrivande i svenskämnet autentiskt. Syftet är att bidra med kunskap om hur skrivundervisningen kan främja autentiska skrivsituationer. LÄS MER

 5. 5. Våga göra sin röst hörd : Att som lågstadielärare bädda för ett dialogiskt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Emelie Johansson; [2016]
  Nyckelord :diskussion; dialog; diskurs; dialogiska klassrummet;

  Sammanfattning : This study has through observations and interviews studied how teachers work with classroom discourse in the lower ages. The focus has been on discussing teacher’s stance towards a dialogical classroom, as well as discovering how, and under which circumstances, the students communicate verbally. LÄS MER