Sökning: "informationsfrihet"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet informationsfrihet.

 1. 1. Avvägningen mellan upphovsrätt och allmänhetens intresse av nyhetsrapportering - Svensk rättstillämpning och HD:s kommande prövning av PMT 1473-18 mot bakgrund av EU-domstolens rättsfall Pelham, Funke Medien och Spiegel Online

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klara Sandrén; [2020-05-17]
  Nyckelord :Upphovsrätt; nyhetsrapportering; informationsfrihet; yttrandefrihet; grundläggande fri- och rättigheter; avvägning; PMT 1473–18; Pelham; Funke Medien; Spiegel Online;

  Sammanfattning : Diskussionen i denna uppsats kretsar kring vilka möjligheter som finns i svensk rätt att inskränka eller göra undantag från upphovsrätt och närstående rättigheter till stöd för nyhetsrapportering. Mer specifikt belyser diskussionen den betydelse som EU-rätten har i sammanhanget mot bakgrund av EU-domstolens rättsfall Pelham, Funke Medien och Spiegel Online vars avgöranden meddelades under sommaren 2019. LÄS MER

 2. 2. Att hitta den gyllene gränslinjen : Yttrande- och informationsfrihet som en extern begränsning av upphovsrätt - en analys av utvecklingen i praxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Shin; [2020]
  Nyckelord :Upphovsrätt; yttrandefrihet; informationsfrihet; Europakonventionen; EU-stadgan; regeringsformen; konstitutionell; immaterialrätt; Sverige;

  Sammanfattning : Prior to the millennium shift, references to fundamental rights when interpreting intellectual property law in doctrine were limited. However, the influence of fundamental rights has been on the rise in the past decade, notably in the context of freedom of expression and information and copyright law. LÄS MER

 3. 3. Forget me not? - An exploration of the recent developments in case-law on the right to be forgotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Andersson; [2019]
  Nyckelord :The right to be forgotten; EU law; Data Protection; the GDPR; The founding principles of EU law; Access to information; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis has examined the right to be forgotten; the right to have personal data erased from the search index of a search engine operator so that it is not displayed following a search on the basis of a data subject’s name. The right is fairly new, as it was first established in Case C-131/12 Google Spain on 13 May 2014 and was subsequently codified in Article 17 and 21 of the General Data Protection Regulation (GDPR) in 2016. LÄS MER

 4. 4. Inlåst och offline.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cecilia Knutsen; [2019]
  Nyckelord :Internettillgång; intagna; anstalt; yttrande-och informationsfrihet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ett rättskulturellt skifte i fråga om öppenhet? : - en jämförelse av den moderna offentlighetsprincipen i Sverige, England och Italien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Giulia Meo; [2019]
  Nyckelord :Offentlighetsprincipen; Informationsfrihet; Rätt att få tillgång till allmänna handlingar; ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER