Sökning: "informationsutbyte"

Visar resultat 1 - 5 av 284 uppsatser innehållade ordet informationsutbyte.

 1. 1. Tillgänglighet i språkklassrummet : organisatoriskt stöd på skolnivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Nina Alsenfelt Pamp; Tina Webb; [2021]
  Nyckelord :Extra anpassningar; inlärningssvårigheter; moderna språk; organisatoriskt stöd; systemteori.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Alsenfelt Pamp, Nina & Webb, Tina (2021). Tillgänglighet i språkklassrummet - organisatoriskt stöd på skolnivå. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90hp. LÄS MER

 2. 2. Digital kommunikation i virtuella team : IT-miljöns påverkan på digital kommunikation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Simone Nyman; Alfred Persson; [2021]
  Nyckelord :Digital kommunikation; virtuella team; digitalt informationsutbyte; IT; teams; IT.-miljö;

  Sammanfattning : Sätten kring hur arbete utförs har utvecklats och förändrats över tid. Grupper som arbetar tillsammans befinner sig inte längre på en och samma geografiska plats, samtidigt som medlemmarna i gruppen oftare byts ut. LÄS MER

 3. 3. Framtiden för blockchain : En studie om hur bullwhip-effekten kan mildras inom livsmedelsbranschens försörjningskedja

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Annie Skogman; Noor Al-Latifi; [2021]
  Nyckelord :Blockchain; bullwhip; livsmedelsbranschen; försörjningskedja;

  Sammanfattning : Dagens komplexa försörjningskedjor försvårar informationsdelning mellan företag där främst kommunikationen brister. Inom livsmedelsbranschens färskvaruhantering kan detta få finansiella, sociala och miljömässiga konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Use of Digital Detailed Development Plans and GIS in New Development Projects

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Joacim Gärds; [2021]
  Nyckelord :digital detailed development plan; digitalisation; physical planning; gis; automatization;

  Sammanfattning : Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen är något som myndigheter i Sverige arbetar mycket med. Den långsiktiga målbilden är att skapa ett öppet, obrutet digitalt informationsutbyte genom hela samhällsbyggnadsprocessen för att göra den mer effektiv. LÄS MER

 5. 5. Övergången mellan låg- och mellanstadiet. Har storleken betydelse? : En studie om lärares tillvägagångssätt vid övergången från lågtill mellanstadiet, samverkan mellan stadierna och om det skiljer sig beroende på skolans storlek.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Maria Nilsson; Åsa Larsson; [2021]
  Nyckelord :Grundskola; Lågstadiet; Mellanstadiet; Samverkan; Skolstorlek; Övergång.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur låg- och mellanstadielärare hanterar övergången mellan 3:e och 4:e klass. Studien har undersökt hur samverkan mellan låg- och mellanstadielärare fungerar, vilket tillvägagångssätt och styrdokument som används vid övergången och vilket informationsutbyte som görs mellan den överlämnande och den mottagande läraren. LÄS MER