Sökning: "interaktiv information"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden interaktiv information.

 1. 1. Historical Maps : En interaktiv upplevelse av historia genom kartor

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Susanne Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Webbapplikation; Interaktiva kartor; HTML; CSS; React; Leaflet; Materials UI; Wikipedia API;

  Sammanfattning : This report deals with the development of the historical maps web application for a company that works to preserve the cultural heritage of old maps. The goal of the project has been to create a proof of concept for a web application that allows the user to view and interact with historical maps. LÄS MER

 2. 2. Adaptive network selection for moving agents using deep reinforcement learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :William Skagerström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the rapid development and deployment of “Internet of Things”-devices comes a new era of benefits to increase the efficiency of our everyday lives. Many of these devices rely on having an established network connection in order to operate at peak performance, but this requirement could be hard to guarantee in the face of less supported infrastructure in certain parts of the world. LÄS MER

 3. 3. House Configurator Interface : User Experience Design for the Interface of a House Configurator

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Frida Troive; [2021]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; House Configurator; User Experience; Usability; User Interface; Teknisk Design; Huskonfigurator; Användarupplevelse; Användbarhet; Användargränssnitt;

  Sammanfattning : Building a house is a demanding process with a lot to learn, and many expensive decisions that have to be made. One of them is to choose which house to buy and what it should look like. Many house companies offer via the website a house configurator where the house buyer can test different combinations of choices and see what it would look like. LÄS MER

 4. 4. Minska stress och öka motivation, framgång för hälsan i byggbranschen? : En kvalitativ studie om hälsofrämjande insatser, stress och motivation i en mansdominerad bransch

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lisa Hedlund; Annie Bergström; [2021]
  Nyckelord :Health; stress; motivation; health promotion activities; construction industry; Hälsa; stress; motivation; hälsofrämjande insatser; byggbransch;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att via intervjuer undersöka hur hälsofrämjande insatser på en större byggfirma upplevs påverka tjänstemäns hälsa genom att minska stress och öka motivation. Studien undersöker kunskapsluckor som existerar i tidigare forskning gällande hälsofrämjande insatser i en mansdominerad bransch och hälsofrämjande insatser förenat med motivation. LÄS MER

 5. 5. Geovisualisering: En rumslig representation av data

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Elin Andersson; Hanna Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Geovisualization; Spatial design; Geospatial data; Information visualization; IoT; Spatial data; Geovisualisering; Spatsial design; Geospatsial data; Rumslig design; Rumslig data; kartografi;

  Sammanfattning : Internet of things ger oss möjligheten att kunna identifiera, kontrollera och övervaka objekt över hela världen. För att mängden rådata som strömmar in ska kunna skapa mening och insikter till människan krävs det att den presenteras på rätt sätt. LÄS MER