Sökning: "intersektionalitet värdegrund"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden intersektionalitet värdegrund.

 1. 1. Vem erhåller makten och inflytandet? : En intersektionell analys av Bruce Springsteens låttexter och hur man kan arbeta med dem i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Mats Harrysson; [2018]
  Nyckelord :Intersectionality; Springsteen; values; text analysis; Intersektionalitet; Springsteen; värdegrund; textanalys;

  Sammanfattning : Syftet med följande uppsats är att genomföra en intersektionell analys av några av Bruce Springsteens låttexter skrivna under perioden 1978-1984. Avsikten är att undersöka hur maktstrukturer uppkommer beroende av kön, sexualitet, klass och etnicitet. LÄS MER

 2. 2. "Ibland måste man skapa en annan värld för att få bättre syn på vår egen" : Fantasy i skolans värdegrundsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Evelina Enkvist; Elina Persson; [2018]
  Nyckelord :fantasy; ungdomslitteratur; värdegrund; didaktisk potential; intersektionalitet; explicit ideologi; implicit ideologi;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att utröna värdegrundsdiskurser i fantasylitteraturerna Korpringarna, Engelsforstrilogin och Krönikor från Röda klostret. Genom att granska de valda romanernas didaktiska potential ämnade studien även att styrka användningen av fantasylitteratur i undervisning på gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. Den värdefulla kanon : En studie av den litterära kanon som förmedlare av nationella värden och som ett medium för gemensam kulturell identitet i skola och utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Veronica Söderlund; [2018]
  Nyckelord :intersektionalitet; kanon; kanondebatten; Kristdemokraterna; kulturarv; litterära urval; skolans värdegrund;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att pröva det som antas vara det svenska litterära kulturarvets eventuella gestaltningar av gemensamma nationella värden. Detta görs med utgångspunkt och bakgrund i den politiska debatten kring förslaget om införandet av en nationell litterär kanon i skolan. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors historia: mer än vårt kön : En intersektionell studie över tidskriften Historiskan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Caroline Lundqvist; [2016]
  Nyckelord :gender history; intersectionality; ethnicity; class; sexuality; genushistoria; intersektionalitet; etnicitet; klass; sexualitet;

  Sammanfattning : There have been several studies that have found that history textbooks are not equal when it comes to the representation of men and women. They are characterized by male perspective, where women as individuals and in groups are unapparent. LÄS MER

 5. 5. ”Värdegrunden i Läroplan för Förskola” - En kvalitativ analys om värdegrund och normer i Lpfö 98/10

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Tina Sandquist; Matilda Hänninen; [2016]
  Nyckelord :Förskola; Läroplanen; Normkritik; Tolerans; Queer; Normer; Värdegrund; Intersektionalitet; Jämställdhet; Jämlikhet; Likabehandling;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att undersöka värdegrunden i Lpfö 98/10, samt hur normer skrivs fram där i. Vi har också velat undersöka huruvida den normkritik som skolverket efterfrågar syns i läroplanen, som kanske är det styrdokument förskollärare använder sig allra mest av. LÄS MER