Sökning: "intra-aktiv pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden intra-aktiv pedagogik.

 1. 1. "Man är aldrig för liten för att göra skillnad" : En flermetodsforskningsstudie om hållbar utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Paulina Stenvall; Gabriella Söderberg; [2021]
  Nyckelord :Förskola; förskolepersonal; hållbar utveckling; lärmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur förskolepersonal beskriver och undervisar om hållbar utveckling. Metoden som används var en flermetodsforskning och datainsamling har skett genom en enkätundersökning, för att kunna besvara studiens frågeställningar. Studien har utgått från det teoretiska perspektivet intra-aktiv pedagogik. LÄS MER

 2. 2. Möten mitt i : En intra-aktiv studie om barns tillblivelser i förskolans mångfaldiga kontext

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Moa Nilsson; [2017]
  Nyckelord :agentisk realism; förskolan; intra-aktion; kulturella tillblivelser; posthumanism;

  Sammanfattning : I denna uppsats används Karen Barads agentiska realism som utgångspunkten för ett utforskande om kulturella tillblivelser i förskolan. Syftet är att utforska och problematisera materialiteter och dess betydelse för barns intra-aktiva tillblivelser i en mångkulturell förskolekontext. LÄS MER

 3. 3. Dokumentera, reflektera och lära tillsammans : en kvalitativ studie om pedagogers tankar kring barns inflytande i den pedagogiska dokumentationen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Paula Nilsson; Sandra Östlund; [2017]
  Nyckelord :barns inflytande; förskola; pedagogisk dokumentation; dokumentation; intra-aktiv pedagogik; konstruktionistisk teori;

  Sammanfattning : Studien handlar om barns möjligheter till inflytande i förskolans pedagogiska dokumentation. I Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016) poängteras det att barn har rätt att påverkaverksamhetens utformning och planering genom deras inflytande. LÄS MER

 4. 4. ”Nej men asså, det är ju bara så viktigt” : en studie om några förskollärares reflektioner kring dokumentation och kvalitetsarbete i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Louice Johansson; Frida Kantojärvi; [2017]
  Nyckelord :pedagogisk dokumentation; systematiskt kvalitetsarbete; förskollärare; förskola; intra-aktiv pedagogik; utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : I Läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) presenteras det i kapitlet “Uppföljning, utvärdering och utveckling” de skyldigheter förskolan och förskolans personal har för att systematiskt kartlägga och följa upp barnens utveckling och lärande. Under vår tid på förskollärarutbildningen har vi under bland annat verksamhetsförlagd utbildning observerat osäkerhet kring områdena dokumentation och kvalitetsarbete hos pedagogerna i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares syn på didaktiskt arbete i barngrupper med kulturell mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Tornehag; [2016]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; förskollärarprofessionen; kulturell mångfald; intra-aktiv pedagogik; material och miljöns betydelse; performativa agenter; agens; makt; etik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka didaktiska utmaningar som förskollärare kan möta i barngrupper med kulturell mångfald samt vilken betydelse material och miljö kan tänkas ha i det didaktiska arbetet i relation till barngrupper med kulturell mångfald. Arbetet utgår från en posthumanistisk grundsyn med neomaterialistisk teori, där begreppen intra-aktiv samhandling, performativa agenter, materiellt-diskursiv intra-aktivitet och ethio-onto-epistemology kommer att lyftas fram som centrala. LÄS MER