Sökning: "Paula Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Paula Nilsson.

 1. 1. Betydelsen av delaktighet i vården - Patientens upplevelse : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Nilsson; Janaína Braga De Paula; [2019]
  Nyckelord :Experience; participation; patient; patient-centered care; quality of healthcare; Delaktighet; patient; personcentrerad vård; upplevelse; vårdkvalité;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delaktighet innebär en aktiv medverkan. I vården är delaktighet ömsesidig och beroende av både vårdpersonal och patient med anhöriga. Sjuksköterskans kärnkompetenser består bland annat av personcentrerad vård, vilken utgår från patientens behov. LÄS MER

 2. 2. Service Managementstudenters förväntningar på arbete efter examen.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Paula Nilsson; Jennifer Lundblad; [2019]
  Nyckelord :Förväntningar; kapital; socialisation; tjänstesektorn; Service Managementprogrammet; universitetsutbildning; Social Sciences;

  Sammanfattning : En universitetsutbildning förser individen både med ny kunskap och personlig utveckling och syftar till att förbereda studenten för det kommande arbetslivet. Service Managementprogrammet är en universitetsutbildning vars ändamål är utbilda och förmedla kunskap för en framtida karriär inom tjänstesektorn. LÄS MER

 3. 3. Dokumentera, reflektera och lära tillsammans : en kvalitativ studie om pedagogers tankar kring barns inflytande i den pedagogiska dokumentationen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Paula Nilsson; Sandra Östlund; [2017]
  Nyckelord :barns inflytande; förskola; pedagogisk dokumentation; dokumentation; intra-aktiv pedagogik; konstruktionistisk teori;

  Sammanfattning : Studien handlar om barns möjligheter till inflytande i förskolans pedagogiska dokumentation. I Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016) poängteras det att barn har rätt att påverkaverksamhetens utformning och planering genom deras inflytande. LÄS MER

 4. 4. Den psykosociala arbetsmiljön inom IFO, barn- och familj, socialtjänsten : En organisation med förbättringspotential

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Nordqvist; Paula Rindemark; Sofie Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; psykosocial; socialsekreterare; stöd; krav; kontroll; coping;

  Sammanfattning : Abstract A well-known problem in the social services is that the professional role as a social worker is comprised of stress and poor working environment. Research has examined these problems and have described by different models how psychosocial work factors can lead to sickness and stress related illness (Göransson, Lindfors, Ishäll, Nylén, Kylin, & Sverke, 2013). LÄS MER

 5. 5. Lämplighetsbedömning inom transportsektorn : En studie av bruket av psykologisk lämplighetsbedömning vid tre yrkesutbildningar i Sverige

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Sanna Leandersson; Paula Nilsson; [2016]
  Nyckelord :lämplighet; lämplighetsbedömning; lämplighetstest; antagning; sjöbefäl; sjöfartshögskola;

  Sammanfattning : I samband med antagning till sjöbefälsutbildningen vid sjöfartshögskolorna i Sverige görs idag ingen bedömning av studenters psykologiska lämplighet. Piloter och lokförare, som i sina yrken har ett liknande ansvar, genomgår utförliga tester och bedömningar av psykologisk lämplighet innan antagning till utbildning. LÄS MER