Sökning: "irrationellt"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet irrationellt.

 1. 1. Avskräckning med hänsyn till motståndarens riskvilja

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Joakim Marklund; [2021]
  Nyckelord :avskräckning; avskräckningsteori; säkerhetsstrategi; status-quo; riskvilja;

  Sammanfattning : Avskräckningsteori har varit viktigt för krigsavhållande strategier under lång tid och är fortfarande i allra högsta grad relevant. Det som har väckt mitt intresse för att göra denna studie är varför avskräckning har misslyckats trots att försvararen hade vidtagit övertygande avskräckningsåtgärder. LÄS MER

 2. 2. Tillhörighet och konflikt : En kvalitativ studie om arbetsplatskonflikter inom kvinnodminerade serviceyrken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Victoria Schattauer; [2020]
  Nyckelord :Conflict management; Workplace conflict; Workplace culture; Community of practice; Emotional labor; Konflikthantering; Arbetsplatskonflikt; Arbetsplatskultur; Praktikgemenskap; Känsloarbete;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat att bidra med en förståelse av arbetsplatskonflikters socialiserande funktioner samt belysa konflikter som en vardaglig handlingsrepertoar inom organisationer. Jag ämnade att undersöka hur anställda socialiserades in i de konflikter som uppstod på arbetsplatsen och vad dessa konfliktförlopp hade för betydelse för delaktiga individer. LÄS MER

 3. 3. Beslutsfattande vid fastighetstransaktioner - En studie av transaktionsrådgivare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ahmad Attellesey; André Strandberg; [2020]
  Nyckelord :Bounded rationality; Fastighetstransaktioner; Real estate transactions; Transaktionsrådgivare; Principal agent; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Den genomförda studien syftar till att undersöka transaktionsprocessen och identifiera var det finns störst risk för felbeslut och irrationellt agerande blad fastighetsaktörer i Sverige. Studien bidrar med att skapa en förståelse för läsaren gällande vilka risker som finns i processen samt att framställa var i processen riskerna är som störst. LÄS MER

 4. 4. Förändrade köpbeslut: Det uppmärksammade beteendet hos konsumenter under pandemin COVID-19 : Det uppmärksammade beteendet hos konsumenter under pandemin COVID-19

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Louise Henriksson; Linnéa Petersson; Veronica My Andersson; [2020]
  Nyckelord :Consumer behavior; purchasing decision; irrationality; hoarding; COVID-19; Konsumentbeteende; köpbeslut; irrationalitet; bunkring; COVID-19;

  Sammanfattning : The focus of this study is marketing and consumer behavior. The research is done within context of the COVID-19 pandemic. The theoretical framework is based on theories about hoarding and irrational purchase decisions. Further on theories from other areas, such as psychology, has been added to gain a more thorough understanding of the subject. LÄS MER

 5. 5. Kulturkrock i Övärldens farvatten : En analys av orientalistiska föreställningar i fantasylitteratur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Kron; [2020]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; Postkolonialism; Orientalism; Fantasylitteratur; Ursula K. Le Guin; Övärlden;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa hur olika grupper framställs och förhåller sig till varandra vid kulturmöten på grundval av deras etnicitet i en skönlitterär fantasyserie och hur detta kan bidra till att upprätthålla eller problematisera koloniala maktrelationer som den västerländska kulturella normen. I denna studie analyseras fantasybokserien The Earthsea Cycle och de grupper som befolkar dess fiktiva värld: det hardiska och det kargiska folket. LÄS MER