Sökning: "jönköping barnsjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden jönköping barnsjuksköterska.

 1. 1. Vård av prematura barn med andningsstöd under avveckling : Barnsjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ida Andersson; Ida Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :andningsstöd; barnsjuksköterska; neonatal intensivvård; NIDCAP;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prematurt födda barn kräver ofta andningsstöd i form av Continous Positive Airway Pressure (CPAP) alternativt High Flow Nasal Cannula (HFNC), i Sverige kallad högflödesgrimma. Omvårdnad av barnet under avveckling av andningsstöd kräver specifik kompetens hos barnsjuksköterskorna, vilket innebär att läsa av det individuella barnets signaler, vägleda föräldrarna och anpassa miljön runt barnet. LÄS MER

 2. 2. "Barnet måste få vara med och bestämma det lilla dom kan bestämma" : En intervjustudie med barnsjuksköterskor om barns delaktighet på sjukhus

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sofie Olsson; Patricia Olsson; [2019]
  Nyckelord :Barn; barnsjuksköterska; delaktighet; hälsa; miljö; samskapande omvårdnad; sjukhus;

  Sammanfattning : Varje år vårdas 95 000 barn på sjukhus i Sverige. De vanligaste orsakerna till att barn 0–17 år söker vård är på grund av infektioner och skador. Alla barns rätt är att få sin röst hörd och möjlighet att uttrycka sin åsikt. Deras åsikt ska alltid beaktas utifrån mognad och ålder. LÄS MER

 3. 3. Att involvera syskon till långvarigt sjuka barn i vården : Barnsjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Malin Knutsson; Emma Karlsson; [2018]
  Nyckelord :barnsjuksköterska; delaktighet; långvarig sjukdom; syskon; teamsamverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: När barn drabbas av sjukdom påverkas hela dess familj. Flertalet syskon till långvarigt sjuka barn upplever sig inte delaktiga i vården. En barnsjuksköterska ska arbeta familjecentrerat vilket innebär att planera vården utifrån hela familjen. Barnsjuksköterskan ska också möta varje individ i familjen. LÄS MER

 4. 4. Tonårsflickors Kroppsuppfattning, Självbild, Välbefinnande Och BMI : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elin Wessbo; Jenny Thuresson; [2017]
  Nyckelord :Adolescents; body perception; self-image; pediatric nurse; survey study; Ungdomar; kroppsuppfattning; självbild; barnsjuksköterska; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att många ungdomar är missnöjda med sin kropp. Ungdomstiden innebär sociala, psykiska och emotionella förändringar. Under denna tid blir kroppens utseende viktigt, där samhällets normer och ideal påverkar ungdomens uppfattning om hur deras kropp skall se ut. LÄS MER

 5. 5. Att vårda sitt för tidigt födda barn på en neonatalvårdsavdelning-Analys av föräldrars upplevelser utifrån bloggtexter

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Cecilia Gustafsson; Johanna Carlström; [2017]
  Nyckelord :barnsjuksköterska; föräldrar; delaktighet; bemötande; neonatalvård;

  Sammanfattning : .... LÄS MER