Sökning: "jag och religion"

Visar resultat 1 - 5 av 458 uppsatser innehållade orden jag och religion.

 1. 1. Uppväckande av döda i berättelsen av Lukas Likheter och skillnader i uppväckande av döda i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Magnus Pettersson; [2021-11-17]
  Nyckelord :Lukasevangeliet; Gospel of luke; Apostlagärningarna; Acts of the apostles;

  Sammanfattning : SammandragDenna uppsats vill analysera berättelserna om hur döda uppväcks så som det beskrivs av Lukas i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna. Med hjälp av en narrativkritisk analys ska jag undersöka likheter och skillnader i hur uppväckandet går till och jämföra det med andra berättelser som handlar om när döda uppväcks. LÄS MER

 2. 2. ”Jag sa till mor, att det aldrig kunde vara riktigt att bara arbeta” Diskussioner om hemarbete i det sena fyrtiotalets Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Agnes Olsson; [2021-07-15]
  Nyckelord :Vettigt hemarbete; Rationalisering; hemarbete; den lilla rationaliseringsrörelsen; Ingrid Samuelsson; Hemmens forskningsinstitut; radio; hemmafru;

  Sammanfattning : In the autumn of 1948, the listening competition Vettigt hemarbete (Judicious Housework) was announced on the Swedish radio. The task was to answer the question "How do you solve your housewife situation?". The following year, Radiotjänst (Swedish radio service) published a book in which they collected some of the letters that had been received. LÄS MER

 3. 3. Inkludering i religionsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Mirzet Mujkanovic; [2021]
  Nyckelord :delaktighet; inkluderande undervisning; inkludering; interkulturellt förhållningssätt; likvärdighet;

  Sammanfattning : Följande examensarbete undersöker lärares upplevelser av inkludering i religionsundervisning. Undersökningen baseras på kvalitativ studie, i form av intervjuer med tre ämneslärare som har religion som sitt huvudämne. Studien har sin grund i vetenskapsteorin fenomenologi, som intresserar sig för människors upplevelser. LÄS MER

 4. 4. Andligt rum för fiktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Amalia Fors; [2021]
  Nyckelord :Kungsträdgården; library; spiritual; religion; architecture;

  Sammanfattning : I detta projekt har jag använt mig av en metod där en studie av referenser har fått lägga grunden till skapandet av en ny publik byggnad i Stockholm. Genom att studera ett antal religiösa byggnader, som jag anser vara goda exempel på rum med andlig arkitektur, har jag försökt identifiera komponenter som skapar andliga rum. LÄS MER

 5. 5. Tro och vetande : en undersökning av Ingemar Hedenius religionskritik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Elina Eklund; [2021]
  Nyckelord :religionskritik; ateism; tro och vetande; gudsbegreppet; kristendom; Ingemar Hedenius; Peder Thalén; Johan Lundborg;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ämnet Ingemar Hedenius och hans syn på kristendomen och religion. Dessa två frågeställningar är vad uppsatsen är byggd på. LÄS MER