Sökning: "karismatisk legitimitet"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden karismatisk legitimitet.

 1. 1. Dubbla signaler om havret de maler : En studie baserat på Oaltys PR och karismatisk legitmitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Siri Urban; Emma Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Oatly; karismatisk legitimitet; PR; myt; hyckleri;

  Sammanfattning : Oatly is a Swedish food company and one of the leading manufacturer of plant based dairy alternatives based on oats. They encourage people to consume their products because they are more environmentally friendly than cows-milk. LÄS MER

 2. 2. NU ÄR DET SKARPT LÄGE : En kritisk diskursanalys av hur legitimeringar av besparingar representeras i kommunala pressmeddelanden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Agnes Blom Bringlöv; [2020]
  Nyckelord :Legitimeringsstrategier; Legal-rational authority; Traditional authority; Charismatic Authority;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka vilka strategier svenska kommuner använder för att motivera och legitimera besparingar som kommuniceras via pressmeddelanden eller officiella kommunnyheter. Det som analyseras är hur legitimeringar av besparingar representeras i kommunala pressmeddelanden, vilka röster och subjektspositioner som avbildas och hur sätts dessa i relation till varandra. LÄS MER

 3. 3. ALLA MÅSTE HJÄLPAS ÅT : En diskursanalys av hur besparingar legitimeras i kommunala pressmeddelanden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Agnes Blom Bringlöv; [2019]
  Nyckelord :Legitimeringsstrategier; laglig-rationell auktoritet; traditionell auktoritet; karismatisk auktoritet; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka vilka strategier svenska kommuner använder för att motivera och legitimera besparingar som kommuniceras via pressmeddelanden eller officiella kommunnyheter. Det som analyseras är hur legitimeringar av besparingar representeras i kommunala pressmeddelanden, vilka röster och subjektspositioner som avbildas och hur sätts dessa i relation till varandra. LÄS MER

 4. 4. Vi måste prata om legitimitet : En studie om Weber, ethos och socialdemokrater

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Amanda Möller Berg; [2015]
  Nyckelord :ethos; retorik; Max Weber; legitimitet; socialdemokrati;

  Sammanfattning : Ethos har inom retoriken alltid haft en stark aristotelisk prägel, ett arv sprunget ur hur talares karaktär framhölls i rättegångar i antikens Grekland. Eftersom retorikens uttryck och användningsområden har utvecklats enormt sedan dess, inte minst inom den politiska retoriken, finns en risk att vi idag begränsas av den uppfattning av ethos beståndsdelar som lever kvar efter Aristoteles. LÄS MER