Sökning: "klassisk sång"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden klassisk sång.

 1. 1. Cinq Poèmes de Baudelaire : En undersökning av Claude Debussys sångcykel genom en pianists ögon

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Octavian Leyva Dragomir; [2021]
  Nyckelord :Claude Debussy; Cinq poèmes de Baudelaire; Charles Baudelaire; Fleur du mal; klassisk sång; piano; romansinterpretation; romanser;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om Debussys sångsamling Cinq poèmes de Baudelaire; musik skriven i en omtumlande period då Debussy anammar det bohemiska pariserlivet. Han ville med detta verk glänsa med sin kompositionsteknik. LÄS MER

 2. 2. Sång i rätt stämning- Hur rent ska man egentligen intonera?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Konstnärliga fakulteten i Malmö

  Författare :Fredrik Hagerberg; [2020]
  Nyckelord :Klassisk sång; intonation; interpretation; gehör; musikteori; Classical singing; music theory; Performing Arts;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har jag utforskat hur man som sångare kan tänka kring intonation. Under arbetet har jag gjort en litteraturstudie för att förstå matematiken och teorin bakom sångarens intonation. LÄS MER

 3. 3. Med sång och luftflöde mot musikaliska och tekniska mål : En praktisk applicering av Arnold Jacobs teorier

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Emma Granstam; [2020]
  Nyckelord :song; wind instrument; sång; luftflöde; trumpet; brassinstrument; blåsinstrument; övningsteknik; inlärning;

  Sammanfattning : Arnold Jacobs var en världsberömd tubaist och pedagog som utvecklade en metod som han kallade för song and wind. Metoden kopplades tydligt till vetenskapliga upptäckter inom fysiologi och psykologi och gick ut på att jobba med sång och mentala föreställningar och att använda luftflödet. LÄS MER

 4. 4. Tangenttradition : En kvalitativ intervjustudie om musiklärarstudenters syn på pianots roll i sångundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Anna Hoogland; [2020]
  Nyckelord :musical learning; instrumental teaching; singing; piano; sociocultural perspective; semi structured interviews; musikaliskt lärande; instrumentalundervisning; sång; piano; sociokulturellt perspektiv; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte är att undersöka hur musiklärarstudenter med inriktning sång i de olika genrerna jazz, folkmusik och klassisk musik ser på pianots roll i sångundervisning. Tidigare litteratur och forskning berör pianots användande inom ramen för instrumentalundervisning och hur det kan påverka olika undervisningssituationer. LÄS MER

 5. 5. Så tuktas en knödel. Tre sångpedagogers syn på tungans funktion i klassisk sång.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Idil Alpsoy; [2020]
  Nyckelord :tunga; tungspänningar; sångteknik; resonans; sångmetodik; utbildningsvetenskap; musikpedagogik tongue; tongue tensions; vocal technique; resonance; vocal pedagogy; educational science; music education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur tre klassiska sångpedagoger på avancerad nivå ser på tungans funktion och hur de diagnostiserar, analyserar och arbetar med oönskade tungspänningar. Ett övergripande syfte är även att undersöka om det går att urskilja ett mönster i sångpedagogernas syn på arbetet med tungan och tungspänningar. LÄS MER