Sökning: "kommunikativ förmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden kommunikativ förmåga.

 1. 1. Vad görs i förskolan för att utveckla barns kommunikativa förmåga?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marie Kjellsson; [2018-10-23]
  Nyckelord :specialpedagogik; förskola; kommunikativ förmåga; pedagogisk flexibilitet;

  Sammanfattning : Detta är en studie om förskolepersonals förhållningssätt till barn med nedsatt kommunikativ förmåga. Förskolans vardagsarbete observeras av personalen som kartlägger alla barn samt även enskilda barn. LÄS MER

 2. 2. Dans som kommunikation. En kvalitativ studie om meningsskapande rörelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lisa Bergman; [2018-01-11]
  Nyckelord :Dans; kommunikation; rörelse; undervisning; lärare;

  Sammanfattning : I läroplanen för grundskolan som infördes 2011 uppmärksammas det att elevers förmåga att kommunicera är viktig att utveckla. Syftet med studien är att undersöka hur elevers förmåga att kommunicera genom dans kan fördjupas. Vidare undersöks hur dans kommunicerar samt vilka förmågor som elever kan utveckla genom dans. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse av att leva med afasi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Fowsia Mohamed; Emina Mujak; [2018]
  Nyckelord :afasi; stroke; kommunikation; patienterfarenheter; sociala relationer; välbefinnande; nytt liv; hopp;

  Sammanfattning : Afasi är en komplikation som kan drabba en människa efter insjuknande med stroke. Afasi innebär en bristande förmåga att använda sig av språket vilket är en följd av en hjärnskada. Kommunikationssvårigheter påverkar individens livsvärld vilket medför en känslomässig kamp för den drabbade. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation i grundsärskolan : En studie om kommunikativ lärmiljö i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Rubinsson; Ida-Marie Bergström; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation i grundsärskolan; fokusgruppsamtal; intellektuell funktionsnedsättning; samspel; lärmiljö; AKK; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur speciallärare och specialpedagoger i grundsärskolan arbetar för att utveckla elevers möjlighet till kommunikation. Metoden som valdes för studien var kvalitativa fokussamtal och intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Trygga talare : hur några lärare utvecklar elever i muntlig framställning

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Marie Nilsson; Linda Nordström Gutierrez; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att öka kunskapen om den muntliga framställningens plats i undervisningen.   Med utgångspunkt i syftet har vi sökt svar på följande frågeställningar:   Hur stärker de medverkande lärarna elevernas förmåga att tala inför en större grupp åhörare? Hur skiljer sig arbetet med muntlig framställning i de olika årskurserna; finns det en tydlig progression? Skiljer sig elevernas och lärarnas respektive uppfattning om elevernas upplevelse av muntlig framställning åt?   Resultatet baseras på observationer i sex klasser i tre årskurser samt intervjuer av fokusgrupper med elever och individuella lärarintervjuer i de medverkande klasserna. LÄS MER