Avancerad sökning

Visar resultat 6 - 10 av 1968 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 6. Villkorligt friska : Identitetsprocesser, resiliens och stigmahantering hos unga vuxna med blödarsjuka

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Felix Bäcklin; [2022]
  Nyckelord :blödarsjuka; identitet; stigma;

  Sammanfattning : Syftet med denna explorativa intervjustudie är att undersöka hur unga vuxna personer med blödarsjuka (PMB) upplever sin tillvaro med sjukdomen i dagens Sverige. Särskilt fokus riktas mot blödarsjukans betydelse för identiteten och de sociala relationerna, vilket tidigare har studerats i liten utsträckning. LÄS MER

 2. 7. Compressing Deep Learning models for Natural Language Understanding

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nadir Ait Lahmouch; [2022]
  Nyckelord :Natural Language Processing; Deep learning; BERT; Knowledge Distillation; Pruning.;

  Sammanfattning : Uppgifter för behandling av naturliga språk (NLP) har under de senaste åren visat sig vara särskilt effektiva när man använder förtränade språkmodeller som BERT. Det enorma kravet på datorresurser som krävs för att träna sådana modeller gör det dock svårt att använda dem i verkligheten. LÄS MER

 3. 8. Sjuksköterskors erfarenheter i mötet med kvinnor utsatta för våld i nära relation : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Daniel Gabrielsson; Malin Hultman; [2022]
  Nyckelord :Intimate partner violence; Nursing role; Nurse Attitudes; Nursing care; Nurse knowledge.; Våld i nära relation; Sjuksköterskans roll; Sjuksköterskans attityd; Omvårdnad; Sjuksköterskans kunskap.;

  Sammanfattning : Bakgrund Våld i nära relation är ett globalt problem. Sjuksköterskorna inom primär och akutsjukvård har ett viktigt ansvar att identifiera våldsutsatta kvinnor i nära relation. Sjuksköterskorna ställs inför utmaningar i mötet med dessa kvinnor för att kunna ge god omvårdnad. LÄS MER

 4. 9. Designing Trustable Automation for an Intent-Based Control System

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ville Vartiainen; [2022]
  Nyckelord :5G; intent-based control; trust in automation; interface design; 5G; aiepohjainen hallinta; luottamus automaatioon; käyttöliittymäsuunnittelu; 5G; avsiktsbaserad kontroll; pålitlig automatisering; gränssnittsdesign;

  Sammanfattning : The differences between legacy and 5G networks in both capability, and their increasingly dynamic nature and complexity warrant searching for new kinds of ways to manage networks. This thesis work explored different options for interaction and interfaces for a declarative, intent-based control (IBC) based 5G network management system. LÄS MER

 5. 10. Ny visselblåsarlag - Utökat skydd vid rapportering om missförhållanden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Miranda Bodiroza; [2022]
  Nyckelord :Arbetsrätt; visselblåsning; visselblåsarlagen; missförhållanden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I maj 2019 antog regeringen EU:s direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, även kallat visselblåsardirektivet. Det konstaterades att den befintliga lagstiftningen, lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, inte levde upp till de minimikrav som fanns i direktivet. LÄS MER