Avancerad sökning

Visar resultat 11 - 15 av 1968 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 11. Modularity, Scalability, Reusability, Configurability, and Interoperability of ASIC/FPGA Verification IP

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Trupti Rao; [2022]
  Nyckelord :Verification Intellectual Property; UniversalVerification Methodology; Avalon Streaming Interface; Object-oriented Programming;

  Sammanfattning : The complexity of chip design has been exponentially rising, resulting in increased complexity and costs in chip verification. This rise in complexity results in increased time to market and increases risks of chip in fabrication, that can be catastrophic and result in major losses. LÄS MER

 2. 12. Gymnasieskolan, en arena för kampen mellan arbetare och kapital? : En kritisk diskursanalys av samhällskunskapsläromedel som sponsras av Svenskt Näringsliv och fackförbund.

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Johan Romlid; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Läromedelsmarknaden i Sverige är avreglerad vilket möjliggjort för alla att producera läromedel utan kvalitetsgranskning. I samhällskunskapen på gymnasiet är en del av det centrala innehållet riktat mot arbetsmarknaden, dess parter och samhällspåverkan. LÄS MER

 3. 13. Grannskapsdrömmar : En studie om hur personer väljer att bo där de bor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Tim Saari Byström; [2022]
  Nyckelord :boendeval; bostadsområde; Uppsala; intervjuer; studenter;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker varför studenter på universitet i Uppsala väljer att stanna kvar i staden efter sin studietid och hur de väljer bostadsområde inom Uppsala. Studien undersöker ett fenomen med brett spektrum av påverkande faktorer. LÄS MER

 4. 14. Sparse Approximation of Spatial Channel Model with Dictionary Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Matilda Zhou; [2022]
  Nyckelord :Spatial channel model SCM ; dictionary learning; compressive sensing CS ; discrete Fourier transform DFT ; overcomplete discrete Fourier transform ODFT ; Rumslig kanalmodell; ordbokslärning; kompressionsavkänning; diskret Fourier-transform; överkomplett diskret Fourier-transform;

  Sammanfattning : In large antenna systems, traditional channel estimation is costly and infeasible in some situations. Compressive sensing was proposed to estimate the channel with fewer measurements. Most of the previous work uses a predefined discrete Fourier transform matrix or overcomplete Fourier transform matrix to approximate the channel. LÄS MER

 5. 15. "Alltså det är dom aha upplevelserna. Det är ju dom man vill komma åt.” En kvalitativ studie om idrottslärares upplevelser kring formativ bedömning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Johan Ek; Axel Asper; [2022]
  Nyckelord :Formativ bedömning; Feedback; Kamratbedömning; Självbedömning;

  Sammanfattning : Vårt syfte var att utforska hur idrottslärare tillämpar formativ bedömning i sin undervisning kopplat till de fem nyckelstrategierna samt vilka svårigheter och möjligheter det finns kring formativ bedömning i skolämnet idrott och hälsa. Metoden vi använt är kvalitativa intervjuer och som stöd använde vi en intervjuguide för att ta reda på hur sex idrottslärare ser på formativ bedömning utifrån vårt syfte och frågeställningar. LÄS MER