Avancerad sökning

Visar resultat 11 - 15 av 1279 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 11. Improving the information architecture at Boliden Group

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kristina Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Information management; Information architecture; H.5.m. Information systems; Data flow architectures; communication management; Intranets;

  Sammanfattning : Architects design physical structures to allow visitors to perform certain actions. The same idea can be applied to the digital landscape [18]. LÄS MER

 2. 12. Ett nät vävs av många trådar i matematik, En didaktisk studie om division med tal större än noll men mindre än ett utifrån ett elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tobias Borg; [2018]
  Nyckelord :Abstrahering; Kognitiva redskap; Konkretion; Proximal utvecklingszon; Uttrycksform;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Borg, Tobias (2018). Ett nät vävs av många trådar i matematik. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 13. Språklig komplexitet och narrativ struktur i skriven text : En jämförelse mellan elever med och utan lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Johanna Nääs; Emma Thurfjell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattnin Bakgrund I årskurs 3 i svenska grundskolan skrivs Nationella proven i svenska och ett av delproven är att skriva en berättande (narrativ) text. När berättande texter analyseras i forskning kan språklig komplexitet och narrativ struktur undersökas. LÄS MER

 4. 14. Innovativa metoder i stadsplanering och planerares syn på att använda dem

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofia Vidner; [2018]
  Nyckelord :innovativa metoder; hållbar stadsutveckling; befintliga strukturer; identitet; öppna processer; stadsplanering;

  Sammanfattning : Ett centralt tema i stadsutveckling handlar om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i den fortsatta förtätningen av städer. Den konventionella stadsplaneringens verktyg och arbetsätt beskrivs vara otillräckliga för att hantera stadens komplexitet, men samtidigt är det ofta dessa som används i rådande stadsplanering. LÄS MER

 5. 15. Jämförelse av felsökningsprocessen i traditionella nätverk och Software-Defined Access

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Viktor Wachsmann; Don Somboon; [2018]
  Nyckelord :SD-Access; Felsökning;

  Sammanfattning : Traditional networks are no longer sustainable, lacks in scalability and when more devices connect to it the process of troubleshooting becomes laborious and time-consuming. In order to reduce the complexity of traditional networks, Cisco developed the concept Software-defined access (SD-Access) which combines a number of features and protocols to create an automated solution to make it easier for network technicians. LÄS MER