Sökning: "koncern"

Visar resultat 21 - 25 av 218 uppsatser innehållade ordet koncern.

 1. 21. Livet efter sammanslagningen : En fallstudie om arbetssituationen efter bildandet av affärsområdet Stena Components

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Louise Carneros; Lovisa Wetterholm; [2018]
  Nyckelord :Merger; post-merger; organizational change; change management; leadership; change process; Merger; post-merger; organizational change; change management; leadership och change process;

  Sammanfattning : Problematisering: Ungefär 70 procent av sammanslagningar och uppköp som genomförs runt om i världen lyckas inte nå sina uppsatta mål. Tidigare forskning har uppvisat en rad olika anledningar till detta, där förändringsarbetet har påvisats vara avgörande för tiden efter att sammanslagningen har ägt rum. LÄS MER

 2. 22. Massive stress or sustainable entertainment – Perceived sensory dimensions to combat stress and to enhance the sustainable city. A case study of Massive Entertainment.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Andreas Johansson; [2018]
  Nyckelord :Perceived sensory dimensions; stress; green roof; nature content; Massive Entertainment; sustainable urban development; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : More and more people around the world are feeling stressed, and the consequences have become a global burden. At the same time, cities are growing both spatially and from within, creating competition for land which sometimes comes at the cost to our access to nature. LÄS MER

 3. 23. Koncernbidrag och frågan om värdeöverföring enligt ABL - med inriktning på affärsmässighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Cecilia Wikholm; [2018]
  Nyckelord :Värdeöverföring; koncern; koncernbidrag; affärshändelse; förmögenhetsminskning; affärsmässig karaktär; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis is about corporate law concept of value transfer. The focus is on covert value transfer within a concern. Covert value transfer is defined in the Swedish Companies Act in Chapter 17, 1st. 1st. LÄS MER

 4. 24. Prokrastinering i arbetslivet : Samt dess samband med arbetsengagemang och prestationsmotivation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Tilda Avesson; Sofia Johansson; [2018]
  Nyckelord :Prokrastinering; Arbetsengagemang; Prestationsmotivation; Arbetslivet;

  Sammanfattning : Prokrastinering har uppvisat samband med flera negativa aspekter för både individ och organisation, såsom stress och kortare anställningstid. Trots detta är forskningen om prokrastinering i arbetslivet fortfarande sparsam. LÄS MER

 5. 25. En analys av bränslefraktioners påverkan på ett kraftverks emissioner

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Kasper Wilhelmsson; Ludvig Kroon; [2018]
  Nyckelord :Lasso-regression Korsvalidering Tekniska verken Bränslefraktioner avfall emissioner utsläpp;

  Sammanfattning : Tekniska verken är en regional koncern som verkar inom många områden. Den här rapporten specificerar sig på avfallshantering och emissionerna av dessa. LÄS MER