Sökning: "kontroversiella branscher"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden kontroversiella branscher.

 1. 1. Ett kommunikativt dubbelspel: en kvalitativ studie om motstridiga värden i en kontroversiell bransch

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Trine Lökken; Elin Ekblom; [2019]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; extern kommunikation; kontroversiella branscher; spelindustrin; paradox; kvalitativ textanalys; motstridiga värden; vinstdrivande; ansvarstagande; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to increase the knowledge of how conflicting values within an organization are expressed in the external communication with the help of a text analysis. The study focused on two main communication channels: press releases and commercials that were analyzed with a rhetorical analysis of text and speech and a rhetorical analysis of visual messages. LÄS MER

 2. 2. Hur kan statens kontroversiella aktörer skapa sig legitimitet? : En studie om samhällsansvar och legitimitet inom kontroversiella branscher

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sandro Larsson; Jonathan Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :CSR; ansvar; legitimitet; verksamhetsstyrning; kontroverseilla branscher;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Hur kan statens kontroversiella aktörer skapa sig legitimitet? Seminariedatum: 2019-05-29 Kurs: FÖ6021 - Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15,0hp Författare: Jonathan Bengtsson och Sandro Larsson Handledare: Marie Héléne Laurell Examinator: Ulf Aagerup Nyckelord: CSR, ansvar, legitimitet, styrning, kontroversiella branscher Teoretiskt bidrag: En aktuell förståelse för hur organisationer inom kontroversiella branscher kan använda sig avCSR som ett verktyg för att erhålla legitimitet. Frågeställning: • Hur implementeras CSR i kontroversiella branscher för att erhålla legitimitet? Syfte: Att öka förståelsen för hur statliga svenska organisationer inom kontroversiella branscherimplementerar CSR i sina verksamheter. LÄS MER

 3. 3. Lönar det sig för kontroversiella branscher att engagera sig i CSR? : En kvantitativ studie om sambandet mellan kontroversiella branschers CSR-engagemang och finansiell prestation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Fors; Amanda Olsson; [2018]
  Nyckelord :controversial industries; CSR; ESG; financial performance; Tobin’s Q; ROA; kontroversiella branscher; CSR; ESG; finansiell prestation; Tobin’s Q; ROA;

  Sammanfattning : Syfte: Kontroversiella branscher producerar produkter eller tillhandahåller tjänster vilka kan orsaka stora skador hos enskilda människor men även för samhället i helhet. För företag inom dessa branscher kan det ses som motsägande att engagera sig i CSR-aktiviteter. LÄS MER

 4. 4. The Good, the Bad & the Profitable : En studie om kontroversiella och hållbara företags prestation på börsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Leart Baca; Ali Badumé; [2018]
  Nyckelord :CSR; kontroversiella företag; hållbara företag; börsen; avkastning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kontroversiella företag är företag verksamma i branscher som anses skada samhället och individer. Det kan därför vara motsägelsefullt för dessa att vara socialt ansvarsfulla som företag och kan även påstås vara omöjligt att vara socialt hållbar. LÄS MER

 5. 5. CSR-relaterad kommunikation som neutraliseringsstrategi - en fallstudie inom kontroversiella branscher

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :David Cederlöw; Marcus Fredriksson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER