Sökning: "krukväxter"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet krukväxter.

 1. 1. Politiska pelargoner och berättande blomster - en fenomenologisk studie av krukväxters funktion i kulturhistoriska museimiljöer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Sandra Neergaard-Petersen; [2019]
  Nyckelord :Krukväxter; museologi; etnologi; fenomenologi; kulturhistoria; kanon; arkiv; kulturellt minne; queer fenonemenologi; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The focus in this master thesis is put on a relatively invisible everyday object: potted plants. The thesis highlights them as museal objects and study their cultural history and then investigate how cultural history museums use them in their communication with their audience. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av användbarhet i designen för en mobilapplikationsidé : En fallstudie för att identifiera användbarhetsproblem

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Carolina Koivuniemi; [2018]
  Nyckelord :användbarhet; utvärdering; mobilapplikation; design; prototyp; interaktionsdesign;

  Sammanfattning : En blomsterhandlare i Karlstad talade med kursansvariga för kursen kandidatuppsats i informatik på Karlstads universitet om en mobilapplikationsidé innehållande krukväxt-tips hösten 2016. Författaren valde att förvalta idén och tog fram en hi-fi prototyp som visar en design för hur en mobilapplikation innehållande krukväxt-tips skulle kunna se ut. LÄS MER

 3. 3. Botanisk biofiltrering av inomhusluft : det sitter i väggarna

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jens Öqvist; [2018]
  Nyckelord :botanisk rening; växtrening; luftföroreningar; inomhusluft; VOC:s; luftrening; mikrober; botaniskt biofilter; växtvägg; ren luft;

  Sammanfattning : Vår inomhusluft utsätts kontinuerligt för olika typer av föroreningar, främst olika typer av VOC (lättflyktiga organiska ämnen) som förångas från olika byggnadsmaterial och konsumentprodukter. Det uppstår även luftföroreningar inomhus från olika typer av förbränningsprocesser. LÄS MER

 4. 4. ”Men - var är vår Jesus?” : Mötet mellan kyrkotraditioner i S:ta Ragnhilds kyrka i Södertälje

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Annica Sundkvist; [2017]
  Nyckelord :S:ta Ragnhilds kyrka; Södertälje; identitet; multikyrklig; ekumenik; makt; reciprocitet; Svenska kyrkan; gåvor; fromhetsuttryck; kyrkorum; mission; katolicitet; kyrkotraditioner;

  Sammanfattning : I takt med att allt fler personer som är kristna ifrån Mellanöstern har sökt sig till S:ta Ragnhilds kyrka i Södertälje, har ett oväntat dilemma uppstått för samfundet Svenska kyrkan lokalt. Många besökare har efterfrågat fromhetsuttryck som är vanliga i den kyrkotradition de kommer ifrån, till exempel i form av en skulptur föreställande Jesus, en vigvattenskål och krukväxter. LÄS MER

 5. 5. Plastblommor, torra blad och crazy plant ladies: En etnologisk studie av krukväxters funktion i subjektspositionering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Sandra Neergaard-Petersen; [2016]
  Nyckelord :klass; krukväxter; symboliskt kapital; respektabilitet; subjektspositioner class; houseplants; symbolic capital; respectability; subject positions; History and Archaeology; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This paper examines how our relationship with potted plants from a class perspective can reflect different subject positions. The aim is that through interviews with houseplant owners show the function of the plant in the owners´ subject positioning. The material consists of transcribed interviews with six informants in their home. LÄS MER