Sökning: "kulturellt förtryck"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden kulturellt förtryck.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck ur våldsutsattas perspektiv - en textanalys av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elma Avdic; Surrah Alhimidy; [2020]
  Nyckelord :Hederskultur; Hedersvåld; Socialt arbete; Socialtjänst; Våldsutsattas perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att empiriskt undersöka hedersvåldsutsattas uppfattningar och erfarenheter av hedersvåld och förtryck, samt deras upplevelser med socialt arbete inom socialtjänsten. Myndigheter där socialarbetare är verksamma har som uppgift att tillförsäkra individers säkerhet. LÄS MER

 2. 2. "Hedersförtryckets" Stridande Konstruktioner : En diskursteoretisk studie om konstruktionen av ”hedersförtryck” som kultur och religion, patriarkalt förtryck eller som del av rasismens stereotypisering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefine Jacobsson; [2019]
  Nyckelord :diskurs; hedersförtryck ; rasism; patriarkalt förtryck; kulturellt förtryck; religiöst förtryck;

  Sammanfattning : Hur ”hedersförtryck” ska benämnas har sedan 90-talet utgjort grunden för en konfliktfylld diskussion i Sverige. Sommaren 2015 publicerar Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, en debattartikel om ”hedersförtryck” och fundamentalismens utbredning i socialt utsatta förorter. LÄS MER

 3. 3. Genuserfarenheter och kulturellt identitetsskapande i Monica Alis Brick Lane

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Adam Basson; [2019]
  Nyckelord :Brick Lane; kulturell identitet; genus; diaspora; bildningsroman; Bildungroman; etnicitet; förtryck; Monica Ali; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This project investigates ethnic and gendered oppression in relation to the construction of cultural identity in the Bangladeshi diaspora as it is depicted in Monica Ali’s novel 'Brick Lane'. I read Ali’s novel as a 'feminist Bildungsroman' with the key focus on how the female migrant protagonist Nazneen’s changing self-conception and construction of a new identity in London leads her to liberation from patriarchal structures in the diaspora. LÄS MER

 4. 4. Hedersvåld : En kvalitativ analys av hedersvåld i den svenska debatten och i ett urval från svenska media och handböcker

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Kristina Azim; [2018]
  Nyckelord :heder; hedersvåld; hedersrelaterat våld och förtryck; hederskultur; hedersmord; vanheder.;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ undersökning om hedersvåld, hur det beskrivs i den svenska debatten, samt i ett urval av svenska media, läroböcker, statliga publikationer och annan litteratur som används av socialarbetare och studenter. Syftet är också att reflektera över hur detta påverkar samhället vi lever i här i Sverige, främjar det oss att skapa kontakt med nya människor från andra kulturer? Resultatet pekar å ena sidan åt att hedersvåld i Sverige är ett nytt och svårt begrepp som vissa hävdar har med kultur att göra, och som förekommer i enstaka grupper i vissa samhällen i världen, men som nu i större utsträckning nått Sverige och Norden i och med den ökade asylinvandringen. LÄS MER

 5. 5. ”SAMHÄLLET GÖR MIG HANDIKAPPAD” : En studie om unga fysiskt funktionshindrade kvinnors upplevelser av förtryck

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Signe Valfridsson; [2018]
  Nyckelord :funktionshinder; förtryck; internaliserat förtryck; självbild; gruppidentitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att dels undersöka upplevelsen av samhälleligt förtryck hos unga fysiskt funktionshindrade kvinnor (ålder 22-31) upplever, dels undersöka hur de hanterar och har internaliserat detta förtryck. Studien utfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra informanter inom urvalsgruppen. LÄS MER