Sökning: "kunskap organisering"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden kunskap organisering.

 1. 1. "Det går bra ändå" : Om hur förutsättningar för arbete påverkas av en snabb omställning till distansarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Beata Ström; Mathilda Klaesson; [2021]
  Nyckelord :Distansarbete; psykosocial arbetsmiljö; omställning;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att bidra med kunskap om hur en snabb omställning från att arbeta på en fysisk arbetsplats till att arbeta på distans från hemmet påverkar arbetstagarnas förutsättningar för arbete. Varför vi ansåg det aktuellt att studera valt fenomen var till följd av de kraftiga restriktioner som infördes under 2020 till följd av den rådande coronapandemin. LÄS MER

 2. 2. DEMOKRATI- OCH FOSTRANSUPPDRAGET

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anne-Marie Boman Wennberg; [2020-04-15]
  Nyckelord :lärarrollen; demokrati- och fostransuppdrag; likvärdighet; marknadisering; organisering; medborgerliga idealtyper; institutionella logiker;

  Sammanfattning : Syfte: Studien handlar om gymnasielärares demokratiuppdrag i den marknadsanpassade gymnasieskolan. Att fostra kunniga och ansvarstagande samhällsmedborgare är ett av utbildningsystemets primära mål.Lärare och elever styrs både medvetet och omedvetet mot olika ideal. LÄS MER

 3. 3. HUR LYCKAS EN SKOLA MED ETT (O)FÖRVÄNTAT BRA RESULTAT? En fallstudie om organisering och samverkan kring elever i behov av stöd i matematik på en mångkulturell F–9 skola

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Barbro Andersson; [2020-01-16]
  Nyckelord :framgångsfaktorer; elever i behov av stöd i matematik; samverkan; mångkulturell skola; relationell pedagogik; PeRL;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att ur ett relationellt perspektiv synliggöra hur en mångkulturell skola organiserar matematikundervisningen och hur personalen samverkar kring elever i matematiksvårigheter. Studien bidrar med kunskap om hur en mångkulturell skola skapar möjligheter för elever i behov av stöd i matematik. LÄS MER

 4. 4. Exploring Use and Perception of Augmented- and Virtual Reality in the Swedish AEC Industry

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning; KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Bahar Dashti; Roberto Viljevac-Vasquez; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; Augmented Reality; Virtual Reality; Building Information Modeling; Construction; Management; Digitalization; Augmented Reality; Virtual Reality; Building Information Modeling; Construction; Management;

  Sammanfattning : Augmented Reality and Virtual Reality is on a trend of development. These technologies could have an impact on the way construction is carried out in the future. Right now these technologies are not widely used in the construction industry. LÄS MER

 5. 5. "Bach – han har nog frälst många” En kvalitativ studie om kyrkomusikers psykosociala arbetsmiljö i Svenska kyrkan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Markus Kvint; [2020]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; psykosocial arbetsmiljö; arbetskrav- resursteori; kall; ledarskap; organisation; kyrkomusiker;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med den här studien är att undersöka hur kyrkomusiker upplevelser sin psykosociala arbetsmiljö i en kontext där organisationen är uppdelad mellan en teologisk och en demokratisk styrningsmodell. Genom frågeställningar rörande arbetsuppgifterna, styrningen, drivkrafterna bakom yrkesvalet och den sociala gemenskapen ämnar studien ge en djupare förståelse och kunskap för yrkets arbetsmiljö inom organisationen. LÄS MER