Sökning: "låg engagemang produkter"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden låg engagemang produkter.

 1. 1. Sharing Sales and Service Networks with Competitors : A Multiple-case Study in the Heavy Truck Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :ALEXANDER ENGBLOM; EMMA LUNDQUIST; [2018]
  Nyckelord :Sales and service networks; competitor partnerships; competition; cooperation; co-opetition; heavy truck industry; Sälj- och servicenätverk; partnerskap med konkurrenter; konkurrens; samarbete; co-opetition; tunga lastbilsbranschen;

  Sammanfattning : In the heavy truck industry, sales and service networks play an important role. Investments in network infrastructure are costly, and to be profitable, there is a critical service volume to fulfil. This is especially challenging in new markets, where service demand is low and uncertain. LÄS MER

 2. 2. En studie kring utvecklingen av en webbapplikation - Presentshoppen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Robin Bouveng; Marcus Gullbrandson; Paulina Ho; Olof Lagerby; Christoffer Lindahl; Jonathan Lodenius; Henrik Ottosson; Mattias Ramstrand; Jens Wallgren; [2016]
  Nyckelord :webbapplikation; webbshop; present;

  Sammanfattning : This report studies the development of a usable web application for gifts with an engaging buying process, where the customer is given suggestions on gifts based on his preferences. The demand was examined and confirmed by studies which formed the basis for the development of the application. LÄS MER

 3. 3. titel : Fast fashion och kundbemötande – Vad är viktigt i kundbemötandet för Gina Tricot?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Elinor Granath; Chee Jason; [2012]
  Nyckelord :Servicekvalitet; Service quality; Customer service; Snabbt mode; Fast fashion; Kundbemötande;

  Sammanfattning : Inom modebranschen växer konkurrensen sig allt större och fler modeföretag satsar på fast fashion som konkurrensstrategi. Konsumenterna har idag ett starkare modeintresse än någonsin vilket gör att företagen genom korta ledtider kan ta fram moderiktiga produkter till ett lågt pris för att tillfredsställa konsumenternas efterfråga. LÄS MER

 4. 4. Insamling av elektriskt och elektroniskt avfall : En fallstudie av två svenska kommuner

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Isak Öhrlund; [2012]
  Nyckelord :Waste Electrical and Electronic Equipment; WEEE; Collection System; Deposit System; Theory of Planned Behavior; Sustainable Development; elektriskt och elektroniskt avfall; WEEE; insamlingssystem; pantsystem; teorin om planerat beteende; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) är den snabbast växande avfallskategorin inom EU, samtidigt som det är en av de mest skadliga formerna av avfall för människors hälsa och miljön om det inte samlas in och tas om hand på rätt sätt. Sverige påbörjade insamlingen av el-avfall 2001 och samlar idag in 16,27 kg el-avfall perperson vilket är av de högsta insamlingsnivåerna inom EU, men trots det slängs fortfarande smått el-avfall så som hushållsprodukter, mobiltelefoner och lågenergilampor i andra avfallsfraktioner. LÄS MER