Sökning: "liberal universalism"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden liberal universalism.

 1. 1. Unlikely Advocates of the Liberal Creed: Strategies of Framing in the Acehnese Diaspora in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Klinker; [2014]
  Nyckelord :Diasporas; Acehnese Diaspora; Liberal Creed; Separatism; Framing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the end of the Cold War, several stateless diasporas residing in Western countries have been involved in separatist conflicts in their homelands. The aim of this thesis is to explore whether these diasporas tend to utilize a universalistic creed of liberalism for particularistic purposes. LÄS MER

 2. 2. Tensions of Universal Claims and Contextual Sensitivities: The Case of Religious Freedom : An examination of Martha Nussbaum and Saba Mahmood’s ways of                             mediating the tensions of religious freedom

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Rebecca Paulsson Vides; [2014]
  Nyckelord :Religious freedom; liberty of conscience; human rights; universalism; contextualism; postcolonialism; liberalism; universal values; Martha Nussbaum; Saba Mahmood; Religionsfrihet; samvetsfrihet; mänskliga rättigheter; universalism; kontextualism; postkolonialism; liberalism; universella värden; Martha Nussbaum; Saba Mahmood;

  Sammanfattning : This thesis uses a philosophical discussion to explore the tensions that result in the meeting between universal claims and particular contexts regarding human rights and how these tensions can be mediated by exploring the right to religious freedom. In order to do this, two approaches will be studied, one liberal and one postcolonial, represented by Martha Nussbaum and Saba Mahmood respectively. LÄS MER

 3. 3. EU- En Liberal Flyktingjagare? : En jämförande studie i hanterandet av inre och yttre flyktingar i Europa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Alexandra Melkersson; [2012]
  Nyckelord :EU; refugee politics; liberal universalism; Roma; North Africans; EU; flyktingpolitik; liberal universalism; romer; nordafrikaner;

  Sammanfattning : The European Union has faced lots of criticisms over the last couple of years when it comes to how refugees are treated in Europe. The Lisbon Treaty states in Article 2 that the European Union is founded on respect for human freedom, dignity and equality. LÄS MER

 4. 4. Immigrant integration politics in the East-EU : Contested national models or policy convergence?

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lejdemyr Erik; [2010]
  Nyckelord :Immigrant integration; citizenship; policy convergence; multiculturalism; segregationism; universalism; assimilationism; post-multiculturalism; Estonia; Poland; East-Central Europe; East-EU;

  Sammanfattning : Some researchers argue that the immigrant integration approaches in liberal (and “Western-“) states are becoming more and more alike. Some claim that the previous philosophises of integration (i.e. multiculturalism, segregationism, universalism and assimilationism) no longer exists in liberal states. LÄS MER

 5. 5. Utanförskapet har fått ett fast grepp över vårt land : En kritisk diskurs- och ideologianalys av Folkpartiet liberalernas integrationspolitik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Håkan Rosén; [2006]
  Nyckelord :discourse; critical discourse analysis; critical ideology analysis; Cultural Studies; marginalisation; ethnicity; culture; power of initiative; liberalism; individualism; universalism; diskurs; kritisk diskursanalys; kritisk ideologianalys; postkolonial teori; utanförskap; etnicitet; kultur; egenmakt; liberalism; individualism; universalism;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras Folkpartiet liberalernas integrationspolitik utifrån deras motion Egenmakt, arbete och jämlikhet – Liberal integrationspolitik. Fokus ligger på hur de behandlar utanförskapet och de människor som anses leva i utanförskap. LÄS MER