Sökning: "likheter likheter mellan spanien och sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden likheter likheter mellan spanien och sverige.

 1. 1. Gör om, gör bättre - En systematisk litteraturöversikt som behandlar det preventiva arbetet mot våldsbejakande extremism i Europa och hur det kan appliceras i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Louise Grönberg; Sabina Rundlöf; [2020]
  Nyckelord :Europa; Extremism; Integration; Terrorism; Prevention;

  Sammanfattning : Denna litteraturöversikt är en kandidatuppsats i kriminologi med syfte att undersöka de preventiva åtgärder som finns mot våldsbejakande extremism i Europa. Studien är baserad på befintlig och relevant forskning från Danmark, Nederländerna, Spanien, England, Tyskland och Italien för att på så sätt möjliggöra att rekommendationer kan ges för hur Sveriges framtida arbete ska se ut. LÄS MER

 2. 2. Landskapsarkitektens yrkesroll i Sverige och Spanien : en jämförelsestudie mellan svensk och spansk landskapsarkitektur med platsexempel från Stockholm och Barcelona

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linda Kullänger; [2015]
  Nyckelord :jämförelsestudie; landskapsarkitektyrket; paisajista; Stockholm; Barcelona;

  Sammanfattning : Landscape architect is a profession that withholds varying tasks inside countries and between countries. In many countries the landscape architect profession does not exist. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars syn på den fria lekens betydelse för lärande : En jämförande studie i en svensk respektive utlandssvensk förskola

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

  Författare :Maria Lilja; LaTorre Peñaloza Erika; [2011]
  Nyckelord :fri; lek; förskola; lär; barn;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka och jämföra vilken syn föräldrar har på den fria lekens betydelse för barns lärande. Studien görs i en förskola i Sverige respektive en utlandssvensk förskola i Spanien och svaren jämförs sedan mellan de olika länderna. LÄS MER

 4. 4. Bygga Hus i Spanien Spansk byggteknik i jämförelse med Svensk byggteknik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Benjamin Shadrooh; Mina Mafinejadasl; [2010]
  Nyckelord :bygga hus i spanien; spansk byggteknik;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten är att jämföra spansk byggteknik kontra svensk byggteknik och granska likheter och skillnader mellan dessa. Många av oss svenskar är bosatta i andra länder bland dessa Spanien och många avstår från att bygga sitt hus och istället väljer de att köpa hus. LÄS MER

 5. 5. Kulturell inverkan pa uppfattning av auktoritet : en jamforelse mellan studenter pa Karlstads och Alicantes universitet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Anna Linderholm; [2008]
  Nyckelord :auktoritet; kulturella skillnader;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka vilka egenskaper chefer besitter som bäst kommer motiverar nästagenerations anställda att följa chefers order och beslut och hur detta påverkas av kulturellafaktorer. För att uppnå detta syfte har en enkätundersökning utförts bland studenter på ettuniversitet i Sverige och ett i Spanien, mer specifikt Karlstads och Alicantes universitet. LÄS MER