Sökning: "medium semiotik"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden medium semiotik.

 1. 1. Intersemiotic Translation from Film to Audio Description: A cognitive semiotic approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kognitiv semiotik; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Ida Stevia Krogh Diget; [2019]
  Nyckelord :cognitive semiotics; semiotics; intersemiotic translation; translation; linguistics; film; audio description; narratology; narratives; narrative levels; narrative structure; multimodality; multimodal narratives; polysemiotic communication; Visual Into Words; VIW project; VIW corpus; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Audiovisual content is heavily prevalent in many modern societies. Film, in particular, is a favourite form of entertainment to many. Film is by nature both multimodal and polysemiotic, employing the modalities of visual and auditive as well as the semiotic systems of language, gesture, depiction and music. LÄS MER

 2. 2. Klumpigt eller blockerande? Analys av två fotografer på Instagram

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Jon Alexandersson; [2016]
  Nyckelord :Bildanalys; Mattias Klum; Ira Block; Gert Z. Nordström; semiotik; semiotisk bildanalys; polariserande bildanalys;

  Sammanfattning : Instagram är ett socialt medium med ett stort antal användare, inklusive flera professionella och kända fotografer. Det har dock många begränsningar och egenheter som gör att det skiljer sig en del från en del mer konventionella kanaler. LÄS MER

 3. 3. Utformning av grafiska ikoner : En studie om ikonattributens betydelse

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Petra Göransson; Maija Kongo; [2014]
  Nyckelord :icons; semiotics; icon attributes; Peirce; graphic design; graphical user interface; ikoner; semiotik; ikonattribut; Peirce; grafisk design; grafiskt användargränssnitt;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att undersöka vilka attribut som ska tas hänsyn till vid skapande av ikoner. Undersökningen utgår från en taiwanesisk undersökning där attribut har identifierats och undersökts med hjälp av grafiska designers. LÄS MER

 4. 4. Montazami-lockar möter masterminds i Svenskt Näringslivs entreprenörsporträtt : En kvalitativ fallstudie av entreprenörsporträtt i tidskriften Entreprenör

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Tove Jahnsson; [2014]
  Nyckelord :Gender; entrepreneurship; discourse; representation; stereotype; textual analysis; semiotics; magazine; Genus; entreprenörskap; diskurs; representation; stereotyper; textuell analys; semiotik; tidskrift;

  Sammanfattning : This study has as its purpose to reveal whether female and male entrepreneurs are offered the same kind of conditions in their role of entrepreneurs in their respective media representation. This is studied by analyzing portrayals in the magazine Entreprenör (Br.E. “Entrepreneur”). LÄS MER

 5. 5. "All photographs are accurate, none of them is the truth" : En kritisk diskursanalys av Veronica Palm och Filippa Reinfeldts relationsskapande på Instagram

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Siri Blom; Anna Åberg; [2014]
  Nyckelord :Instagram; relationsskapande; politisk kommunikation; medialisering; CDA; semiotik; Veronica Palm; Filippa Reinfeldt;

  Sammanfattning : All kommunikation, inklusive den politiska, förändras i och med de sociala mediernas framväxt. De erbjuder alternativa kommunikationsvägar till traditionella massmedier och torgmöten. LÄS MER