Sökning: "mig äger ingen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden mig äger ingen.

 1. 1. Matkooperativ - affärsmodeller och drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Karoline Johansson; [2018]
  Nyckelord :Food cooperative; food co-op; consumer cooperative; cooperative; business model; incentives; motivation; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Globalization and industrialized agriculture characterize today’s food production. To support a more sustainable food system, many people choose to join a food cooperative. A food cooperative is owned and operated by its members and the objective is usually to make organic and locally produced food, at a favorable price, available to its members. LÄS MER

 2. 2. Arbetarklassens extimitet – en semiologisk analys av svensk filmproduktion under 2000-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Joacim Strand; [2015]
  Nyckelord :mytologi; ideologi; klassmotsättningar; semiologisk analys; arbetarklass; Social Sciences;

  Sammanfattning : Har arbetarklassen blivit en anomali i svensk film? Den kulturella framställningen av de sociala klasserna är avhängig de ideologiska klassmotsättningarna i den rådande samhällsformationen. Under stora delar av 1900-talet var arbetarklassen skildrad som skötsam och duglig. Den enskilde arbetaren skulle avspegla arbetarrörelsen. LÄS MER

 3. 3. Debattklimatet i svenska valrörelser : En analys av slutdebatterna i Sveriges Television 1976 - 2010

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Alexander Kuronen; [2014]
  Nyckelord :innehållsanalys; medialisering; demokrati; journalistik; politik; val; debatt;

  Sammanfattning : Sedan millennieskiftet har de svenska TV-sända partiledardebatterna allt mer gått från det traditionella till ett mer medieanpassat och publikfriande upplägg. Detta visar sig inte minst i SVT:s sedvanliga slutdebatter som äger rum i samband med riksdagsvalen. LÄS MER

 4. 4. Sveriges arbetarklass i utveckling : en studie av klass i Mig äger ingen och Yarden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Jonas Pramle; [2013]
  Nyckelord :Mig äger ingen; marxistisk litteraturteori; Kristian; Lundberg; klasstillhörighet; klass; etnicitet; biografier; arbetarklass; arbetarlitteratur; Linderborg; Yarden; svenskt 1900-tal; Åsa; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats syftar till att studera hur representanter för arbetarklassen framställs i romanerna Mig äger ingen (2006) och Yarden (2009). Vidare undersöks det huruvida man genom dessa verk kan följa arbetarklassens utveckling i Sverige under den senare delen av 1900-talet. LÄS MER

 5. 5. Oppeby torg då, nu och sedan : att utveckla och förnya ett 1950-talstorg i Nyköping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ulrika Svensson; [2012]
  Nyckelord :Oppeby; torg; Nyköping; förortstorg; program 50-tal; 60-tal; förort; grannskapsplanering; stadsdelsförnyelse;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet på 30 hp är utfört vid institutionen för stad och land, SLU Ultuna. Examensarbetet handlar om Oppeby torg i Nyköping för vilket jag har tagit fram ett program. Ett program innehåller råd och riktlinjer för hur en miljö kan utvecklas och kan användas som underlag vid en eventuell upprustning av torget. LÄS MER