Sökning: "musikindustrin"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet musikindustrin.

 1. 1. Skivbolagens ledarskap : Majorbolagens ledarskap i den kreativa processen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Johanna Nordlund; Hallberg Oscar; David Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Leadership; the music industry; organizational structure; record label; organizational change; the creative process; entrepreneurship.; Ledarskap; musikindustrin; organisationsstruktur; skivbolag; organisationsförändring; den kreativa processen; entreprenörskap.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att göra en kartläggning av ledarskapets roll i den kreativaprocessen inom majorbolagens organisationsstrukturer, samt på vilka sätt ledarskapet styr denkreativa processen. Ledarskapets betydelse i den kreativa processen diskuteras kring olikasituationer samt omgivningen och dess krav som styr marknaden och dess förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. Musikfans varumärkeslojalitet ur ett konsumentperspektiv : En kvalitativ studie om hur musikfans online skapar varumärkeslojalitet till artister.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Adam Backman; Sebastian Müller; [2021]
  Nyckelord :Brand loyalty; music fans; engagement; loyalty; fandom; Instagram.; Varumärkeslojalitet; musikfans; engagemang; lojalitet; fandom; Instagram.;

  Sammanfattning : I takt med den digitala revolutionen som musikindustrin genomgått, har frågor angående hur musikfans online blir lojala mot artister framgått och skapat ämne för diskussion. Syftet med denna uppsats är att utveckla en djupare förståelse för hur musikfans online skapar varumärkeslojalitet genom gemensamt engagemang. LÄS MER

 3. 3. Kommer arenorna att överleva den ökade pressen från streamingtjänsterna? : En kvantitativ studie om faktorer som påverkar beslutet av val av plats för att se en hemmamatch i SHL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Wikström; Lina Wikberg; [2020]
  Nyckelord :SHL; den svenska hockeyligan; streamingtjänster; hockey; arena; konsumentbeteende; faktorer; minskat publiksnitt; lönsamhet;

  Sammanfattning : Ett minskat publiksnitt i arenor är ett aktuellt problem som påverkar flera av världens största sporter. För den Svenska Hockeyligan (SHL) är detta inget undantag. Trots ett minskat publiksnitt i arenorna har den svenska befolkningen ett växande hockeyintresse. LÄS MER

 4. 4. Förväntningar av artistprofilering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Antonio Charry Qvarforth; [2020]
  Nyckelord :artistvarumärke; kvalitativa intervjuer; musikbranschen; skoldiskurs; diskursanalys; artist;

  Sammanfattning : Studien syftar till att, genom diskursanalys, undersöka erfarenheter och upplevelser av artistprofilering. I undersökningens kvalitativa intervjuer deltog tre intervjupersoner. LÄS MER

 5. 5. Varumärke och image slår igenom bruset i musikbranschen : En kvalitativ studie om hur artister jobbar med sina varumärken på sina sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Elisa Amorell; Rebecca Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Brand; Image; Digitalisation; Music industry; Artists; Social media; Marketing; Varumärke; Image; Digitalisering; Musikbransch; Artister; Sociala medier; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har revolutionerat musikindustrin, alla delar av marknaden har utvecklats, marknadsföring är ett av dem. Sociala medier har blivit centrum för marknadsföringen och konsumenten begär mer relaterbara varumärken och image som ett krav för att konsumera produkter. LÄS MER