Sökning: "myndighetskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet myndighetskommunikation.

 1. 1. Att tala under kaos. En retorisk analys av myndigheters kriskommunikation under skogsbranden i Västmanland 2014 och attentatet på Drottninggatan 2017

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Michelle Langeblad; [2018-10-29]
  Nyckelord :kris; kriskommunikation; retorik; ethos; logos; pathos; myndighetskommunikation; skogsbranden i Västmanland; attentatet på Drottninggatan;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur fem myndigheter kommunicerade under två olika kriser; skogsbranden i Västmanland 2014 respektive attentatet på Drottninggatan 2017. Syftet var att undersöka de berörda myndigheternas kriskommunikation och deras användande av de retoriska appellformerna ethos, logos och pathos utåt mot samhället under respektive kriser och jämföra dem med varandra. LÄS MER

 2. 2. En maktrelation ifrågasätta : En kritisk diskursanalys av Sametingets myndighetskommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Joanna Arnoldsson; Katja Possner; [2018]
  Nyckelord :discourse; critical discours analysis; sámi; administrative authority communication; representation theory; postcolonial theory; diskurs; kritisk diskursanalys; myndighetskommunikation; samer; Sametinget; representationsteori; postkolonial teori;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka om, och i så fall hur, Sametingets egna myndighetskommunikation bidrar till att konstruera ojämlika maktrelationer mellan samer och den svenska staten. Remissvar och pressmeddelanden med Sametinget som avsändare studeras genom en kritisk diskursanalys med fokus på hur kunskap, handlingsmöjligheter och handlingsbegränsningar framställs för de båda aktörerna. LÄS MER

 3. 3. VI MÅSTE SKÄRPA OSS - En kvalitativ fallstudie om Sidas samarbete med Clara Henry

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Julia Olausson; [2018]
  Nyckelord :Postmodernitet; Strategisk kommunikation; Informationssamhälle; Image; Offentlig sektor; Generation Z;

  Sammanfattning : Denna artikel har ämnat undersöka hur ny myndighetskommunikation tar sig uttryck och hur den uppfattas av dess målgrupper. För att avgränsa området behandlades ett fysiskt exempel från den svenska offentliga sektorn, närmare bestämt biståndsmyndigheten Sidas samarbete med YouTubern Clara Henry. LÄS MER

 4. 4. Strategisk legitimitet : En kvalitativ studie om Försvarsmaktens kommunikativa arbete ur ett nyinstitutionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Olivia Björklund; Monica Tesanovic; [2018]
  Nyckelord :Myndighetskommunikation; organisationskommunikation; legitimitet; strategisk kommunikation; digitala medier;

  Sammanfattning : This study is about how the Swedish Armed Forces, as a government organization, can communicate constructively in relation to legitimate communication on their official website. Today's communication as an official organization is increasingly dominated by the so-called marketization. LÄS MER

 5. 5. Myndigheters kommunikation på Facebook och Twitter : En kvalitativ analys av myndighetskommunikation i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Erica Sewing Frohlund; [2018]
  Nyckelord :Government communications; social media; official language; Facebook and Twitter;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how the authorities Swedish Migration Board and Swedish Transport Administration communicate with the users on the social media Facebook and Twitter. This essay is based on a qualitative content analysis of a total of six different posts on Facebook and Twitter, which the authorities of the Swedish Migration Board and the Swedish Transport Administration have done. LÄS MER