Sökning: "nilsson klara"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade orden nilsson klara.

 1. 1. Utveckling av brännarkonstruktion till PS-Konverter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Anders Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Underhållsbrännare; Konverter; PS-Konverter; Torkeldning; Underhållsvärmning; Kopparkonvertering; Brännarkonstruktion;

  Sammanfattning : I processen för kopparframställning finns en delprocess som kallas kopparkonvertering. Denna process är en batchprocess och utförs i många fall med hjälp av en Peirce-Smith-konverter. I konvertern finns en murning av eldfast tegel som mellan batcherna utsätts för temperaturcykler där kylning och värmning förekommer. LÄS MER

 2. 2. Möjlighet till ett rikt och självständigt liv i rullstol

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ellen Gunarsson; Marija Kobas Nilsson; [2020]
  Nyckelord :funktionsnedsättning; funtionshinder; rullstol; livskvalitet; rituella interaktionskedjor; känslan av sammanhang; KASAM; självständighet; delaktighet; gemenskapen; socialpedagogik; reflekterad tänkande; problembaserad lärande; sociala band; disability; wheelchair; independence; social pedagogy; quality of life; sense of coherence; rituals; problem-based learning; reflective thinking;

  Sammanfattning : Uppsatsen avsåg att synliggöra arbetet som bedrivs inom Rullstolsakademien. Projektet Rullstolsakademien är ett samarbete mellan Region Skåne och förening FIFH med syfte att öka självständighet för personer som använder manuella rullstolar i sin vardag. LÄS MER

 3. 3. Förtroende utan fysiska möten : En kvalitativ flerfallstudie om hur förtroende hos kunder påverkas av fenomenet E-banking

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Matilda Hultberg; Sofia Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Bank; E-banking; trust; loyalty; customer relationship; customer value; Bank; E-banking; förtroende; lojalitet; kundrelationer; kundvärde;

  Sammanfattning : Bakgrund: Banksektorn agerar inom en föränderlig miljö där digitaliseringen driver utvecklingen framåt. Ökad digitaliseringen resulterar i nya direktiv och därmed en stark utveckling av fintech-lösningar. Utvecklingen av fintech har drivit fenomenet E-banking framåt då fler människor genomför sina bankärenden online. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors erfarenheter av att vårda kvinnor med lokaliserad provocerad vulvodyni

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefine Holm; Klara Nilsson; [2019-07-03]
  Nyckelord :lokaliserad provocerad vulvodyni; reproduktiv perinatal och sexuell hälsa; barnmorskor; erfarenheter; vård; normer; unga kvinnor; sexualitet; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Background: Localized provoked vulvodynia (LPV) is often a hidden problem that negatively impacts on young women and their relations physical, emotional and socially. There are limited studies about midwives’ experiences of caring for women living with LPV in adolescent health services in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Det okonventionella offret - En tematisk analys av SVT:s dokumentär Josefin Nilsson - älska mig för den jag är

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Rebecka Drake; Klara Zellman; [2019-07-01]
  Nyckelord :Offer; förövare; tystnadskultur; framing;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att med en tematisk analys undersöka SVT:s dokumentär Josefin Nilsson - älska mig för den jag är. Studien fokuserar främst på hur aktörerna porträtteras och eventuellt skuldbeläggs, samt hur våldet framställs. LÄS MER