Sökning: "nilsson klara"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden nilsson klara.

 1. 1. Barnmorskors erfarenheter av att vårda kvinnor med lokaliserad provocerad vulvodyni

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefine Holm; Klara Nilsson; [2019-07-03]
  Nyckelord :lokaliserad provocerad vulvodyni; reproduktiv perinatal och sexuell hälsa; barnmorskor; erfarenheter; vård; normer; unga kvinnor; sexualitet; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Background: Localized provoked vulvodynia (LPV) is often a hidden problem that negatively impacts on young women and their relations physical, emotional and socially. There are limited studies about midwives’ experiences of caring for women living with LPV in adolescent health services in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Det okonventionella offret - En tematisk analys av SVT:s dokumentär Josefin Nilsson - älska mig för den jag är

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Rebecka Drake; Klara Zellman; [2019-07-01]
  Nyckelord :Offer; förövare; tystnadskultur; framing;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att med en tematisk analys undersöka SVT:s dokumentär Josefin Nilsson - älska mig för den jag är. Studien fokuserar främst på hur aktörerna porträtteras och eventuellt skuldbeläggs, samt hur våldet framställs. LÄS MER

 3. 3. Paket och styckegodshantering hos DB Schenker i Örebro - Flödeskartläggning för effektivare hantering

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Jerker Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Flödeskartläggning; Terminal; Tredjepartslogistik; Lean; Slöserier; Åtgärdsförslag;

  Sammanfattning : Deutsche Bahn Schenker är ett tredjepartslogistikföretag som har en av sina terminaler placerade i Örebro. Schenker hanterar dagligen en mängd olika sorters produkter och varor antingen i formen av paket eller styckegods. LÄS MER

 4. 4. War of talent : Unga i IT-branschen: så attraherar och behåller du dem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Vahida Ahmic; Arisa Nilsson; Antonio Petrovski; [2018]
  Nyckelord :Employer branding; employee retention; talent acquisition; employer value proposition and person-organization fit; Motivation och generationsskillnader;

  Sammanfattning : Employees with the right skills give competitive advantages. It is therefore important to retain existing staff with the right skills but also to attract new talent. In the IT industry, there is currently lack of competence and the need will increase in the future. LÄS MER

 5. 5. Vad händer med skandalen när döden inträffar?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fanny Nilsson; Klara Leger; [2018]
  Nyckelord :mediedrev; medieskandal; Benny Fredriksson; död; offentlig person; journalistik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur skandalen kring Benny Fredriksson har förändrats efter hans bortgång. Rapportering via digitala medier gör det lätt att sprida information och slagkraftiga rubriker blir allt viktigare för att utmärka sig i mediebruset. LÄS MER